PvdA vraagt lef in uitvoering startnota sociaal domein

Foto: Sam Fish

Op donderdag 23 september heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de Startnota Sociaal Domein besproken.

Persbericht PvdA

Onder deze term vallen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Er gaat 44 miljoen euro aan gemeentelijk geld in om. Na 7,5 jaar van gemeentelijke uitvoering van deze wetten tijd om lessen te trekken en vooruit te kijken.

Petra ’t Hoen is raadslid voor de Partij van de Arbeid. Zij vroeg het college naar de lessen die geleerd zijn de afgelopen jaren. Immers, er ligt een indringend boek van Gerard Sangers met de titel ‘Met dank, door MijnOverheid, bij de Voedselbank’. Daarin staan voorbeelden uit onze eigen gemeente hoe het misloopt als de uitvoering vast zit in het systeem van regels en wetten. “Lef tonen en het opzoeken van de grenzen om inwoners echt te helpen bij hun leven is nodig en urgent,” aldus Petra ’t Hoen.

Mensen centraal

De PvdA pleit al langer voor het centraal zetten van mensen en dit ook in de praktijk brengen. Meer maatwerk, meer compassie en meer meedenken met de inwoner die een beroep doet op de voorzieningen binnen het sociaal domein. Hoe wil het College dat gaan doen, zo is de vraag van Petra.

Er gaat 44 miljoen euro om in het sociaal domein, dat is een stevig bedrag. Daar mag in de gemeenteraad iets meer bij stil gestaan worden, vindt Petra. “Het is onze plicht om hier goed mee om te gaan zodat zoveel mogelijk geld terecht komt waar het hoort.”

Betrokkenheid

Graag ziet de PvdA betrokkenheid van het verenigingsleven, culturele- en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen inwoners met dreigende problemen eerder geholpen worden. Zo kunnen ze ernstige problemen voorkomen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen en dat in structurele zin is tevens nodig. Kortom, sluit aan bij de leefwereld van mensen.

Het college werkt de komende twee maanden aan een uitvoeringsagenda voor het sociaal domein. De PvdA hoopt van harte dat veel van haar inbreng daarin terug te vinden is.

Praat mee

Wil jij je mening kwijt over de PvdA-inzet bij het Sociaal Domein? Heb je voorbeelden voor de partij, of wil je over andere onderwerpen met hen delen? Dan kan dat onder andere via hun maandelijkse inloopfractie.

In deze fractie-inloop ben jij degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met je in gesprek. Heb je interesse en wil je ook meedoen aan de inloop fractie? Kijk dan op de facebookpagina van de partij.