Kansen voor het oosten van GO

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 13 oktober gingen ondernemers en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Waterpoort en de gemeente Goeree-Overflakkee aan boord bij de veerpont op het Volkerak.

Waterpoort is een samenwerkingsverband van drie provincies, zes gemeenten en andere partijen rondom het Krammer-Volkerak-Zoommeer. Tijdens de bijeenkomst konden betrokkenen met elkaar kennismaken en werden kansen voor het gebied met elkaar gedeeld.

Waterpoort
Waterpoort is een relatief nieuwe naam voor het gebied dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Op die manier stimuleert Waterpoort betrokken partijen om samen kansen te benutten die zij individueel niet kunnen realiseren. Meer informatie over Waterpoort vindt u opwww.waterpoortwerkt.nl.

LEES OOK: Halloweenfeest in het JAC. Durf jij te komen?

Veerpont Volkerak
Een voorbeeld van de samenwerking in Waterpoort is de veerpont die vanaf mei tot en met september 2015 weer in de vaart was op het Volkerak. Deze pontverbinding is een initiatief van Waterpoort en vaart in de vierhoek tussen Dintelmond, Benedensas, Ooltgensplaat en Sluishaven; een zogenaamde vierhoek tussen Brabant en Zuid-Holland. Door de pontverbinding is fietsen rond het Volkerak aantrekkelijker geworden. De afstanden zijn kleiner en de belevenis is anders.

Bijeenkomst
De gemeente streeft naar een goede samenwerking met haar ondernemers door regelmatig bijeenkomsten te houden waarin ondernemers mee kunnen denken. Op dinsdag 13 oktober vond zo’n bijeenkomst plaats. Ondernemers en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Waterpoort en de gemeente Goeree-Overflakkee gingen aan boord bij de veerpont op het Volkerak.

LEES OOK: Internationale duurzaamheidsconferentie op GO

Kansen
Vanaf het water was de schoonheid van het gebied goed zichtbaar. De heer J. Hoogendoorn van Waterpoort beschreef de kansen voor het gebied. Aansluitend lichtte de heer H. Kleij van de Provincie Zuid-Holland het Integraal Ruimtelijk Programma voor Goeree-Overflakkee toe. Hierin bundelen provincie en gemeente de krachten om Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. De leefbaarheid en het behoud van voorzieningen speelt hierin een grote rol.

Tenslotte vertelde de heer C. van Nimwegen van de gemeente over het programma EilandMarketing dat laat zien wat Goeree-Overflakkee allemaal te bieden heeft. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheden stimuleren gezamenlijk nieuwe initiatieven en ondersteunen bestaande initiatieven. Het gaat hierbij om initiatieven, projecten en evenementen op het gebied van innovatieve en duurzame ontwikkelingen, cultuur en erfgoed en de kwaliteit van streekproducten. Meer informatie over EilandMarketing vindt u op www.eilandmarketing.nl.

LEES OOK: Bijzondere uitvindingen tijdens een musical!

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, initiatiefnemer voor deze bijeenkomst, vertelt: “Door de grote opkomst van onze ondernemers blijkt duidelijk hun interesse voor dit gebied. Ik hoop dat wij met elkaar voor dit deel van ons eiland mooie initiatieven kunnen ontwikkelen!”

 

Reacties

Cookieinstellingen