Minder maaien zorgt voor meer biodiversiteit

Foto: Afbeelding van Mylene2401 via Pixabay

Zie je in de bermen op het eiland steeds meer bloemen die je nooit eerder zag? Dat komt doordat er steeds minder en anders gemaaid wordt.

Het is een actie van de provincie, het waterschap en de gemeente. En het is nodig ook. Het is namelijk goed voor het behoud van de insecten. In de afgelopen 30 jaar verdween maar liefst 76 procent van de insecten. Ook in onze gemeente dreigen soorten te verdwijnen of ze staan ernstig onder druk. Dit heeft impact op de natuur en de kwaliteit van leven.

Biodiversiteit

Ondanks alle inspanningen gaat het niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Biodiversiteit is de term die gebruikt wordt om de verscheidenheid van het leven aan te duiden. Planten, dieren, schimmels en micro-organismen. Ze staan met elkaar in verbinding en zijn cruciale bouwstenen voor het leven op aarde. Ze zorgen onder meer voor schone lucht en schoon water.

Door met elkaar de biodiversiteit te vergroten, werken we dus aan een gezonde toekomst. Voor deze generatie en die na ons komen. Hierbij zijn wilde stukjes groen in de omgeving erg belangrijk. Niet alleen bijzondere planten en bloemen, maar ook insecten en kleine zoogdieren vinden er een thuis.

Maaien

De gemeente onderzoekt hoe het ecologisch bermbeheer in de toekomst kan worden toegepast. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de natuurlijke verhouding tussen de omgeving en de organismen. Het loont om met moeite op een slimmere manier te maaien. Op een aantal plaatsen op het eiland draaien al pilots op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan het beheer met schapen, maaien en afzuigen en daarna het maaisel laten liggen. Ook zijn er op verschillende plaatsen zogenaamde vlinderidylles aangelegd. Daar komen er nog meer bij.

Bij het bermbeheer wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Bermen worden structureel gemaaid bij zogenaamde zichthoeken. Dat zijn plekken rond kruisingen en rotondes waar goed overzicht moet zijn voor bestuurders.

Duurzame en gezonde toekomst

“Het verbeteren van de biodiversiteit lijkt soms ver van je af te staan,” zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Toch is het richting onze toekomst van groot belang om samen met dit thema aan de slag te gaan. Dat doet de gemeente onder meer met ecologisch bermbeheer. Als inwoners kun je zelf ook wat doen. Zo kun je bijvoorbeeld wild bloemenmengsel strooien op plekjes in de tuin. Zo’n bloemenmengsel zorgt vaak voor een explosie aan bloemen. En daar komen dan weer veel insecten op af. Zo werken we met elkaar aan een duurzame en gezonde toekomst!”