Beter Wonen en FidesWonen voortaan samen

Foto: FidesWonen

Beter Wonen Ooltgensplaat en FidesWonen hebben op 31 augustus 2015 een intentieovereenkomst tot fusie ondertekend.

De twee partijen werken al jarenlang samen. Door de ontwikkelingen in de (huur)woningmarkt, de Woningwet 2015 en de eisen die worden gesteld aan corporaties, vinden beide organisaties dat een fusie kan leiden tot volkshuisvestelijke meerwaarde voor de huurders, de gemeente en overige belanghouders. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart en als het fusie-effect positief is, zal uiterlijk 01 januari 2019 worden gefuseerd.

“Het primaire belang ligt in het waarborgen van een professionele en optimale (moderne) dienstverlening aan de huurders”, aldus Van der Valk, directeur-bestuurder van FidesWonen. “En de huurders moeten zich thuis voelen en blijven voelen in een betaalbare en kwalitatief goede woning”, vult Troost, bestuursvoorzitter van Beter Wonen Ooltgensplaat aan.

Lees ook: VIDEO – Interactieve verkeersles bij de Staver

Nu de intentieovereenkomst getekend is volgt een haalbaarheidsonderzoek waarin ook de meningen van de leden van beide verenigingen, de gemeente Goeree-Overflakkee en de huurdersorganisaties aan bod komen. Door de fusie ontstaat een corporatie met ongeveer 2.750 woningen in de kernen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Zuidzijde.

De Raden van Toezicht en de Besturen van beide corporaties zien elkaar als ‘natuurlijke’ partner. Kernthema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, vergrijzing, duurzaamheid, wonen & zorg, bijzondere doelgroepen en de vraag- en aanbodontwikkeling op de huurmarkt zijn voor beide partijen heel belangrijk. Zij verwachten dat met eenheid van beleid, één vastgoedportefeuille, één werkorganisatie en een eenduidige governancestuctuur vanuit lokale binding de volkshuisvestelijk opgaven het best kunnen worden ingevuld.

Lees ook: VIDEO – Groep 1 van CBS De Hoeksteen wordt voorgelezen door wethouder Van der Vlugt

Reacties