De VVD is positief over uitstel aanvraag NLDelta

Foto: Caroline van der Mark

De VVD op Goeree-Overflakkee is positief over het besluit om de Aanvraag Status Nationaal Park NLDelta uit te stellen.

De uitstel is besloten naar aanleiding van de onrust die ontstond over de plannen. De VVD trok hierover in februari hard aan de bel. Er is volgens de partij onvoldoende duidelijk over de economische, juridische en bestuurlijke consequenties.

NLDelta

Het Nationaal Park NLDelta moet een zogenoemd nationaal park nieuwe stijl worden. Hierin worden niet alleen de natuurgebieden opgenomen, ook overig landoppervlak. Zo zou heel Goeree-Overflakkee onder NLDelta vallen. Ook je voor- en achtertuin. De VVD Goeree-Overflakkee was zeer kritisch op dit voornemen. En ook het bedrijfsleven heeft inmiddels haar bezwaren kenbaar gemaakt.

“Het is op dit moment onvoldoende duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn. We zien aan de hele stikstofproblematiek dat we erg moeten oppassen wat we besluiten. De juridische consequenties van deze nieuwe status zijn onvoldoende duidelijk,” zegt raadslid Ellen Nijssen. “Wij willen op geen enkele manier extra beperkingen voor onze inwoners en ondernemers.” Ook heeft de VVD vragen bij de zogenoemde ‘beheerautoriteit’ en de bevoegdheden ervan. De partij was ook kritisch op het feit dat ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners niet zijn betrokken.

Uitstel

Inmiddels is besloten de aanvraag voor NLDelta uit te stellen. Er wordt nu tijd genomen om diverse partijen in het gebied bij de planvorming te betrekken. De VVD is positief over deze tussenstap, maar nog niet gerust. De partij heeft meer dan twintig vragen gesteld aan het college. “Er zijn nog veel vragen die beantwoord moeten worden voordat wij met een dergelijke aanvraag kunnen instemmen,” aldus Nijssen.