Project Stad Aardgasvrij ontvangt extra steun

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op 12 maart ondertekenden de gemeente en Stedin Netbeheer BV de Green Deal. Een overeenkomst om de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen.

Stad aan ’t Haringvliet is één van de twee leerprojecten in deze overeenkomst. Hier wordt gekeken naar inzichten en ervaringen over de voordelen en voorwaarden van het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

Een stap vooruit

Deze Green Deal is een welkome ondersteuning voor het project Stad Aardgasvrij. Hierbij wordt gekeken of de bestaande gebouwen duurzaam verwarmd kunnen worden met groene waterstof. “We zijn met iets bezig wat nog niet eerder gedaan is,” zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Ondersteuning vanuit de overheid is essentieel om tot een succes te komen. Zeker als het gaat om het vrij maken van juridische wegen. Het is opnieuw een stap vooruit.”

Uitgangspunten Green Deal

Het uitgangspunt van de Green Deal is simpel. Een veilige en maatschappelijk geaccepteerde toepassing van waterstof vinden voor de verwarming van bestaande gebouwen. Maar ook om dit op een kostenefficiënte manier te kunnen realiseren. De overeenkomst biedt alle partijen de gelegenheid om samen te verkennen wat hiervoor nodig is. Vooral op het gebied van tijdelijke en structurele wet- en regelgeving.

Op deze manier worden inzichten en ervaringen opgedaan over bestaande knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Dat gebeurt dus in twee leerprojecten. Eén daarvan is Stad aan ’t Haringvliet. De andere is de wijk Erflanden in de gemeente Hoogeveen. In de Green Deal zijn onderlinge afspraken duidelijk en specifiek omschreven. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van Green Deals.

Stad Aardgasvrij

In Stad aan ’t Haringvliet wordt hard gewerkt om in 2025 de overstap te maken naar groene waterstof. Hierin zijn en aantal aspecten belangrijk. Zo valt of staat deze overstap met de steun van inwoners en pandeigenaren van Stad aan ’t Haringvliet. Zij hebben de beslissende stem in het project. Daarnaast is het belangrijk dat de overstap technisch mogelijk is en binnen de regels past. De afspraken gemaakt in de Green Deal ondersteunen al deze aspecten.