SRGO en gemeente GO kijken naar de toekomst

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee kijken samen naar de toekomst en de sport daarin.

De Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) onderhoudt onder andere de drie zwembaden op het eiland. Daarnaast vallen ook diverse wijkgebouwen onder hun beheer. Onlangs is er een onafhankelijk rapport gemaakt over het functioneren van de SRGO. In combinatie met de relatie met de gemeente, zijn daar stevige conclusies uit gekomen.

Het evaluatieonderzoek werd uitgevoerd door Tien organisatieadvies. Dit werd gedaan in opdracht van zowel SRGO als de gemeente.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat er sprake was van een valse start door een flinke bezuinigingsopgave. De gemeente gaf door de jaren heen niet duidelijk aan wat zij precies verwachtte. Ook is er sprake bij SRGO van een sterke doe-cultuur. De samenwerking tussen de locaties is minimaal en de onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal.

Huiswerk

Voor zowel SRGO als de gemeente zijn er verbeterpunten. Zo krijgt de gemeente het advies om het opdrachtgeverschap te professionaliseren. Ook moet er consistent en consequent aangestuurd worden.

“We hebben flink wat huiswerk meegekregen,” zegt wethouder Bruggeman van Sport. Hij wil samen met de gemeenteraad aan de slag met de conclusies van het onderzoek. “Laten we wel in het oog houden dat de verbeterpunten op organisatorisch vlak liggen. Veel gaat gewoon goed. De medewerkers van SRGO werken hard om onder andere onze kinderen zwemles te geven. Ze bieden ruimte voor ontmoeting en sport. Ook al kan dat nu niet door de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus. Het is nu belangrijk dat er op organisatorisch vlak structurele verbeteringen komen.”

Dankbaar

Het bestuur van SRGO herkent zich in het onafhankelijke rapport. Ze danken Tien organisatieadvies dan ook voor hun inzet en verwoording in het rapport. “Ook bedanken we iedereen die hier in alle openheid aan mee heeft kunnen werken. De afgelopen jaren zijn vooral gebruikt over overal op orde te komen. Financiën en HR zijn voor heel SRGO nu goed opgezet. De vervolgstap is om kwalitatief en kwantitatief meer uit de locaties te halen. Dat willen we doen door verdere samenwerking en het opzetten van activiteiten die aansluiten op de behoefte van de inwoners. Dit zullen we doen in overleg met de gemeente.”

Onderzoek

De onderzoekers bekeken relevante documentatie. Daarnaast hebben ze ook medewerkers van zowel de gemeente als SRGO geïnterviewd. De evaluatie was al afgesproken op het moment dat SRGO het beheer van diverse locaties overnam. Hieronder vallen de zwembaden, de Grutterswei, Dorpstienden, Oostdam en het Haegse Huus. Tot die tijd waren beheer en exploitatie in handen van verschillende partijen.

Presentatie

Donderdagavond 4 februari is het onderzoek gepresenteerd aan de raad. Enkele dagen eerder was het college hierover geïnformeerd. Ook bestuur en personeel van SRGO hebben terugkoppeling gehad. De onderzoekers hebben scenario’s voorde toekomst in hun advies genoemd. Bijvoorbeeld het aanpassen van de huidige organisatie en het omvormen tot een sportbedrijf.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor een scenario. De komende periode beraadt ze zich op de nodige vervolgstappen voor de toekomst. Dat is ook het geval voor SRGO.