Prestatieafspraken woonambitie 2021 ondertekend

Foto: Sam Fish

De gemeente, woningcorporatie Oost West Wonen en vertegenwoordigers van de huurderverenigingen hebben hun handtekeningen gezet.

De partijen ondertekenden de jaarlijkse prestatieafspraken die gemaakt zijn voor 2021. In de afspraken staat de gezamenlijke woonambitie voor 2021 verwoord.

Afspraken

De gemeente en Oost West Wonen zijn samen verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijke beleid op het eiland. Elk jaar worden hiervoor afspraken gemaakt met de verschillende partijen. In deze afspraken staat bijvoorbeeld dat Oost West Wonen ervoor zorgt dat 80 procent van hun woonvoorraad in de categorie ‘betaalbare huur’ valt. Bovendien is het uitgangspunt dat in diezelfde categorie ook nieuwe woningen worden gebouwd.

Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Bij ontwikkellocaties met meer dan 25 woningen biedt de gemeente minimaal 20 procent van de te bouwen woningen aan de woningcorporatie aan voor sociale woningbouw. Voor komend jaar staat er ook een grootschalig leefbaarheidsonderzoek op het programma.

Aantrekkelijk en toekomstbestendig

“Het is hier goed wonen en we willen dat dat zo blijft,” zegt wethouder Daan Markwat. “Dat vraagt bijvoorbeeld dat we goed kijken naar de leefbaarheid. Maar we moeten ook blijen nadenken over ontwikkelingen. Denk aan de relatief sterke vergrijzing en de toename van eenpersoonshuishoudens. Door hier met elkaar goede afspraken over te maken bouwen we samen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee.”

Marleen van de Kamp is sinds kort directeur bestuurder van Oost West Wonen. Zij sluit zich volledig aan bij de woorden van de wethouder. “Bij deze opgave is het belangrijk dat alle partijen betrokken zijn en hun bijdrage leveren aan de afspraken. En natuurlijk dat de afspraken concreet en werkbaar zijn. Dat is goed gelukt dit jaar,” zegt ze.

Ook de Huurdersverenigingen Goeree-Overflakkee en Goedereede zien hun speerpunten terug in de afspraken. Bijvoorbeeld de betaalbaarheid van woningen en leefbaarheid in de wijken.

Evaluatie

Ieder jaar wordt besproken in hoeverre de gemeente, de huurdersverenigingen en Oost West Wonen de afspraken zijn nagekomen. Dan worden ook meteen afspraken gemaakt voor het volgende jaar.