PvdA, CDA en VVD willen ruimere starterslening

Foto: Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

De gemeenteraad heeft op 10 december voor de tweede maal gesproken over verruiming van de starterslening. Het college wil de verordening aanpassen. Echter, voor de PvdA, het CDA en de VVD gaat de aanpassing niet ver genoeg.

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Het kan hen helpen bij de aankoop van een woning. Het college wil de aankoopprijs van de woning verhogen. Zo komen meer starters in aanmerking voor de lening. Het maximale bedrag van de lening wil het college gelijk houden aan 2013, dat is 30.000 euro. De regeling stelt daarnaast eisen aan het aantal jaren dat starters ingeschreven staan op het eiland of dat ze economisch gebonden zijn.

Niet genoeg

Voor PvdA, CDA en VVD gaat het voorstel van het college niet ver genoeg. “Willen we op Goeree-Overflakkee alle voorzieningen kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Denk aan kinderopvang, scholen, winkels, zorginstellingen en buurthuizen. Daarvoor hebben we meer inwoners nodig en moeten de eisen aan de starter minder streng zijn,” laat PvdA weten.

“Het project Smart Water en de actieve eilandmarketing nodigt actief jongeren uit om op het eiland te komen wonen en werken. Dat is ook hard nodig gezien het aantal vacatures in onder meer de zorg. Daar past vanzelfsprekend een ruimhartige en gastvrije starterslening bij.”

Hoeksche Waard

Ter vergelijking kijkt de partij naar de Hoeksche Waard. “Zij hebben een gastvrije en eenvoudige regeling,” stelt de PvdA. “De enige voorwaarden zijn de leeftijd, tot 36 jaar, en het moet om de eerste koopwoning gaan.”

Daarnaast willen de drie partijen dat het leningsbedrag wordt verhoogd van 30.000 euro naar 35.000 euro. Dat loopt meer in de pas met de hogere koopprijzen.

Te weinig steun

Om deze wensen door te voeren hebben de drie partijen steunnodig uit de gemeenteraad. Daarvoor zijn 15 stemmen nodig. Echter werden er net te weinig leden overgehaald; er kwamen 13 stemmen binnen. Dat is niet genoeg om het voorstel door te laten gaan.

“Jammer voor de starters op de woningmarkt en spijtig voor de toekomst van het eiland.”