RAD voert afvalsorteerproef uit op Goeree-Overflakkee

Foto: Afbeelding van Pere Serrat via Pixabay

In opdracht van de gemeente voert de RAD alvast een sorteerproef uit van het restafval. Het doel hiervan is om erachter te komen wat het effect is van Goed Scheiden Loont. Ook wordt er gekeken welke verbeteringen er nog nodig zijn. Dit wordt gecheckt in de Hoeksche Waard waar de nieuwe manier van afval sorteren al is ingegaan.

Daarnaast wordt er gekeken hoeveel keukenafval er nog bij het restafval terecht komt. Uit eerdere proeven bleek dat het restafval grotendeels uit grondstoffen bestond. Bijvoorbeeld GFT, papier, plastic, glas en textiel.

Goeree-Overflakkee

Dit jaar wordt ook een analyse uitgevoerd van het Flakkeese restafval. Hierbij wordt vooral gekeken naar de huidige samenstelling van het restafval. Zo kan de RAD het scheidingsgedrag van de inwoners bepalen.

De proef hier gaat gebeuren in de week van 2 tot en met 6 november. Er worden dan monsters genomen van het restafval. Het kan dus zo zijn dat een RAD-voertuig rondrijdt en maar een paar containers leegt. De reguliere inzameling wordt daarna uitgevoerd.

Hoe werkt de proef?

In beide regio’s worden steekproefsgewijs containers geleegd. Vervolgens wordt de inhoud van de ingezamelde containers naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht. Daar wordt het afval gesorteerd en geanalyseerd.

De RAD verwacht begin volgend jaar de uitslag te hebben van de sorteerproef.