Gemeente Goeree-Overflakkee dient Concept RES in

Foto: Afbeelding van skeeze via Pixabay

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de Concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES.

In deze strategie staat op de afspraken uit het klimaatakkoord op Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd. Dat akkoord is het Parijsakkoord uit 2015. Het bevat afspraken om wereldwijd de CO2uitstoot terug te dringen. Dat moet ervoor zorgen dat de temperatuurstijging van het klimaat beperkt wordt.

In Nederland zijn deze afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord. Belangrijk zijn de opwek van hernieuwbare elektriciteit en omzet naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Dat dat op het eiland wordt uitgevoerd staat omschreven in de Concept RES.

RES-regio Goeree-Overflakkee

In heel Nederland zijn dertig RES-regio’s, Goeree-Overflakkee is er daar één van. In de jaren voor het klimaatakkoord is op het eiland al veel in gang gezet op het gebied van duurzaamheid. Zowel vanuit particuliere initiatieven als door inspanningen van de gemeente en provincie. Al voor de herindeling hadden de gemeenten op het eiland de ambitie zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

Impact

De impact hiervan wordt nu en in het komende jaar duidelijk zichtbaar. Het plaatsen van de laatste windmolens gebeurt waarschijnlijk in 2021. Daarna zullen totaal 69 windmolens zeker 225 megewatt energie opwekken. Ook wordt inmiddels het vierde zonneveld gerealiseerd. Het vermogen van deze zonnevelden is in totaal bijna 81 megawatt. Het eiland produceert inmiddels meer elektriciteit dan er nodig is. Daarmee is Goeree-Overflakkee een netto producent van elektriciteit.

Ook op kern- en buurtniveau is gestart met het nemen van maatregelen om woningen en gebouwen optimaal te isoleren. Ook worden er al woningen duurzaam verwarmd en aardgasvrij gemaakt. De Transitievisie Warmte (TVW) zal als visie in 2021 gereed zijn. Voor de eerste vijf wijken en kernen worden de komende jaren al concrete plannen gemaakt.

Samenwerking

De Concept RES is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Dit gaat tussen Coöperatie Deltawind, FOGO, de gemeente, LTO Noord, de provincie, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

“Goeree-Overflakkee wil een duurzame en innovatieve regio zijn,” zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Deze Concept RES geeft aan wat het eiland bijdraagt aan de opwek van duurzame energie. Ook gaat het verder in op de warmteopgave. We weten nu waar we staan en waar we naartoe willen. Nu komen we in de fase waarin duurzaamheid ‘achter de voordeur’ wordt gerealiseerd. We willen meer partijen, inwoners en ondernemers betrekken en ruimte bieden voor initiatieven. Een onderdeel hiervan is de start van het traject Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Daarbij gaan we met inwoners en ondernemers in gesprek. We stellen de vraag hoe we in de toekomst energie gaan opwekken. Maar ook hoe we onze huizen en panden gaan verwarmen zonder aardgas. De komende periode worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.”

Vervolgproces

De Concept RES wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een definitieve RES 1.0. Deze moet juli 2021 klaar zijn voor gebruik. De concept RES is te lezen op de website van Klimaatkrachtig GO.