CDA start dorpentour in Nieuwe- en Oude-Tonge

Foto: PR CDA Goeree-Overflakkee

CDA Goeree-Overflakkee is op zaterdag 19 september hun dorpentour gestart. Dit deden ze met een bezoek aan Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

De komende periode worden alle dorpskernen op het eiland bezocht door de partij. Voor het CDA begint politiek namelijk met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Families, verenigingen, sportclubs, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, scholen, kerken, zorginstellingen en bedrijven. Ze leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de samenleving.

Samen en betrokken

Een sterke samenleving kan volgens de partijleden niet zonder een maatschappelijk middenveld dat zorgt voor onderlinge verbinding en mensen die betrokken zijn bij hun omgeving. Het CDA vindt het ook belangrijk om midden tussen de samenleving te staan. Zo zijn ze daadwerkelijk verbonden met de lokale samenleving.

Met een dorpentour over het eiland zet het CDA hier nadrukkelijk op in. Tijdens de tour luisteren ze naar, en gaan ze in gesprek met de inwoners van de dorpen. Wat vinden de mensen belangrijk voor hun dorp? Ze gaan langs bij de verenigingen, organisaties en inwoners die actief zijn in het dorp. En natuurlijk willen ze de allermooiste plekjes zien, maar ook de locaties die extra aandacht nodig hebben.

Nieuwe-Tonge

De CDA’ers werden gastvrij ontvangen in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Een lekker kopje koffie en een gesprek met de dorpsraad en beheerder van Ons Dorpshuis was een mooie start. Vervolgens was het tijd voor een gesprek met de inwoners. Dit werd gedaan bij Spar Klapmuts. Daar had men het op een opblaasbare Tweede Kamerzetel het letterlijk voor het zeggen.

Oude-Tonge

Na Nieuwe-Tonge was Oude-Tonge aan de beurt. Daar kreeg de partij een rondleiding door de Rooms-Katholieke Kerk. Ook bekeken ze met beheerder Toon Pollemans de prachtige vogels in de dorpsvolière.

Bij de pittoreske haven en op de Kaai spraken de CDA-leden met verschillende inwoners. Als afsluiting stond er een heerlijke lunch klaar bij Hotel-Restaurant Lely.

Goede gesprekken

Tijdens het bezoek kwamen er diverse onderwerpen voorbij. Er zijn dan ook goede gesprekken gevoerd met de inwoners en andere betrokkenen. Het belang van gemeenschappelijke activiteiten en voldoende ruimte voor jong en oud om te spelen en bewegen kwam sterk naar voren.

De mensen zijn trots op het dorp waar ze wonen en ze wonen er met veel plezier. Toch zijn er ook zorgen over verschillende dingen in het dorp. Zoals het gebrek aan voldoende woningen voor jonge gezinnen en ouderen in het dorp. Maar ook het langdurige wachten op een veilige oversteek bij de N215, achterstallig onderhoud van bepaalde panden en de huisvesting van een te groot aantal arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van donderdag 24 september kon de partij de zorgen over de huisvesting van arbeidsmigranten direct inbrengen. Daniël Huising riep het gemeentebestuur op om het probleem van overbehuizing nadrukkelijk mee te nemen in toekomstig beleid. De vraag is dan ook om tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpskern niet toe te staan.

Een duidelijk standpunt, zowel vanuit het perspectief van menswaardige huisvesting als het belang van een leefbare dorpskern.

De volgende stop

Het CDA zal de komende tijd de andere dorpskernen op het eiland ook bezoeken. Het CDA komt graag langs bij (sport)verenigingen, organisaties en inwoners die actief zijn voor het dorp. Uiteraard op een corona-veilige manier.

Laat het CDA weten waar ze zeker langs moeten gaan in jouw dorp. En laat ook zeker weten wat er belangrijk is voor jouw dorp. Doe dit door een e-mail te sturen naar [email protected].