Windmolens worden mogelijk waterstofmolens

Foto: PR Eneco

Op het eiland wordt onderzocht of waterstof een rol kan spelen in de energietransitie naar aardgasvrij. Hierin is de productie van waterstof een belangrijk onderdeel.

Eneco, Coöperatie Deltawind en HYGRO Energy hebben hier onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor gesloten. Zij gaan aan de slag om waterstofmolens met pijpleiding grootschalig toe te passen. Dit doen ze als ‘Samenwerkende Producenten’.

Waterstofturbine

Een windturbine kan meer energie leveren als de energie direct wordt omgezet in waterstof. Nu wordt het direct omgezet tot elektriciteit. Door een elektrolyser toe te voegen aan de windturbine wordt dit mogelijk. Nu wordt er dus gekeken of waterstofmolens grootschalig in een windpark met pijpleidingen kunnen worden toegepast.

Dat begint als een duurzame energiebron voor Stad aan ’t Haringvliet. Bewoners gaan daar mogelijk overstappen naar waterstof in plaats van aardgas. Zeker dan is betrouwbaarheid en een hoge leveringszekerheid van groot belang.

Stad aan ’t Haringvliet

Twee jaar geleden startte het initiatief om waterstof als energiebron te gaan gebruiken in Stad aan ’t Haringvliet. De dorpsraad en actieve bewoners zagen kansen om aardgasvrij te worden. Dit door dus het aardgas in te ruilen voor waterstof.

De ontwikkeling heeft veel voeten in de aarde. Wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn namelijk nog niet op waterstof ingericht. Maar als het lukt om daar verandering in aan te brengen, kan het hele dorp in één keer aardgasvrij worden.

De gehele keten

Om over te stappen op waterstof moet de hele keten geschikt worden gemaakt. In woningen betekent dat de controle van leidingen en een nieuwe cv-ketel. Maar ook de overstap maken naar elektrisch koken.

Ook op straat moeten leidingen worden gecontroleerd en aangepast. Er moet dus een betrouwbare realisatie van waterstof worden gerealiseerd. En daarvoor zijn de Samenwerkende Producenten nu een onderzoek gestart.

Uitwerking

De komende jaren wordt het idee verder uitgewerkt met de bewoners en betrokken partners. Denk hierbij aan Stedin, Gasunie, de gemeente, de provincie en lokale ondernemers. Het streven is om uiterlijk in 2025 de waterstof te kunnen leveren. Wanneer de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet daarvoor kiezen, zijn zij de eerste klanten.