Tweede Kamerlid Wytske Postma bezoekt het eiland

Foto: PR CDA Goeree-Overflakkee

Tweede Kamerlid Wytske Postma bezocht onlangs Goeree-Overflakkee. Hier sprak ze met wethouders Both en Feller over het verkeer.

Welke uitdagingen zijn er op het gebied van mobiliteit op Goeree-Overflakkee? Hoe pakken we samen de doorstromings- en veiligheidsproblematiek aan? Met name als er wordt gekeken naar de N57 en de N59. Deze vragen stonden centraal tijdens het werkbezoek.

Postma kwam niet alleen naar het eiland. Ze bracht Michel Rogier mee, hij is lid van de Provinciale Staten. En daarbij waren er ook diverse deskundigen aanwezig. En dat alles om te praten over het verkeer.

Programma

Voor de deelnemers stond een interactief en afwisselend programma klaar. Zo werd er natuurlijk kennis uitgewisseld. Dat deden ze aan de hand van twee presentaties. En daarna maakte de groep ook nog een rondrit over het eiland met een bus.

Regionale aanpak

Eén van de presentaties kwam van Lennert Onvlee, hij is beleidsadviseur verkeer bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hij vertelde over de uitkomsten van een onderzoek naar de bereikbaarheid op Voorne-Putten.

Henk Groeneveld is beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij benadrukte het belang van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en andere partners. Ook lichtte hij toe dat oplossingen niet alleen gezocht moeten worden in het normale wegverkeer. Er liggen ook kansen in het reizen met het openbaar vervoer. Maar bijvoorbeeld ook voor vervoer via het water.

Busrit

Met de bus trok de groep naar diverse plekken op het eiland. Zo werd er een bezoek gebracht aan de N59, ter hoogte van de Schaapsweg. Daar werd stilgestaan bij het project ‘N59 de weg van de toekomst’. De komende jaren wordt deze weg aangepakt om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren. Eén van de belangrijkste maatregelen is de realisatie van een middenbermscheiding.

Met elkaar

Het viel Postma op hoe goed er hier wordt samengewerkt op het gebied van mobiliteit. “Kijk maar naar deze bijeenkomst,” zegt ze. “Vertegenwoordigers van het CDA en de VVD gaan actief het gesprek met elkaar aan. De politieke kleur is niet belangrijk, er wordt gekeken naar de opgave. En die opgave is er, op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.”

Ze vindt het goed dat niet alleen wordt gewerkt aan het verbeteren van het wegennet. Maar dat er ook wordt ingezet op het beïnvloeden van het gedrag. “Het stimuleren van thuiswerken vind ik daar en goed voorbeeld van. Mooi om te zien dat er zo creatief wordt nagedacht op Goeree-Overflakkee.”