Terugvalpreventie bij verslaving moet sneller opgepakt

Foto: Afbeelding van Laura M via Pixabay

Petra ’t Hoen van de PvdA dringt in vragen aan het collega aan op het snel oppakken van zorg rondom verslavingen.

Ze doelt hierbij vooral op preventie, zorg en nazorg, terugvalpreventie en handhaving. Dit alles rond verslavingen aan roken, alcohol en drugs.

Uitslagen rioolonderzoek

Onlangs kwam er uit rioolwateronderzoek de uitslag dat er veel speed wordt gebruikt op het eiland. Ook de Partij van de Arbeid heeft die informatie goed bestudeerd. Dit gaf nog eens scherp aan dat er alle reden is tot zorg. Op een aantal middelen is de score vergelijkbaar met andere gemeenten. Bij speed ligt die score juist erg hoog vergeleken met andere gemeenten.

Alle reden voor de PvdA om aan te dringen op een snelle integrale aanpak met aandacht voor terugvalpreventie.

Beleidsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan voor verslavingspreventie. Maar de PvdA ziet graag dat er met partners nu al actie wordt ondernomen. Er wordt dan ook samengewerkt onder andere met partijen met een dagbestedings- en werkaanbod. Denk hierbij aan de Mekkerstee, GoedVoorGoed en het FaunaPark. De recente informatie rondom de subsidieafwijzing van GoedVoorGoed roept voor PvdA dan ook vragen op.

Denk mee

Heb je zelf ideeën of opvattingen over terugvalpreventie bij verslavingen? Of misschien andere onderwerpen die je met de partij wilt delen? Dan kan dat onder andere via de maandelijkse digitale inloopfractie. In deze inloopavond ben jij zelf degene die de onderwerpen aandraagt. De PvdA-fractie luistert en gaat met je in gesprek.

Heb je interesse en wil je meedoen aan de inloop? Kijk dan op de Facebookpagina van de PvdA Goeree-Overflakkee.