Een impuls van 15 miljoen voor een vitale regio

Foto: PR Gemeente Hoeksche Waard

Eén gezamenlijk label voor streekproducten, een vacaturebank voor de regio, een netwerk van onderwijscampussen en meer waterstoftankstations.

Het is een greep uit de projecten waarmee de regio Zuid-Hollandse Delta aan de slag gaat. Drie eilanden staan te trappelen om zich te ontwikkelen tot koploper op het gebied van agrifood, landschap en toerisme, zorg, duurzaamheid en innovatie.

Regio Deal

Met de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta bundelen de zes gemeenten hun krachten. Het gaat hierbij om Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne. Samen willen ze hun aantrekkelijkheid en vitaliteit versterken.

Op vrijdag 17 juli ondertekenden de burgemeesters de definitieve Regio Deal. Dat werd gedaan op het eiland Tiengemeten, als een symbolisch knooppunt van de gemeenten. De eilanden hebben voor hun ambities een bedrag van 7,5 miljoen euro ontvangen van het Rijk. Zelf dragen ze daar nog eens 7,5 miljoen euro aan bij.

Behalve de ondertekening was er ook een symbolische handeling. De burgemeesters legden elk hun gemeente als puzzelstuk op de kaart. Elk puzzelstuk is nodig om de puzzel compleet te maken. Samen vormen de gemeenten een sterke regio.

Vliegwiel

“We hebben elkaar nodig en samen kunnen we onze positie versterken. De Regio Deal zet het vliegwiel in werking,” zegt Foort van Oosten. Hij is de burgemeester van de gemeente Nissewaard op het eiland Voorne-Putten. “We wonen in een prachtige en vitale regio. Door samen te werken kunnen we de uitdagingen voor de toekomst beter aan.”

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vult hem aan. “Samen zorgen we ervoor dat we in de toekomst voor onze inwoners een regio zijn waar het uitzonderlijk goed wonen, werken en verblijven is.”

Zuid-Hollandse Delta

De Zuid-Hollandse Delta is een bijzonder gebied met zo’n 300.000 inwoners. De 6 gemeenten zijn erg verschillend, maar er zijn veel overeenkomsten. Het heeft sterke punten op het gebied van agrifood, duurzame industrie, logistiek, handel, toerisme en recreatie. Het landschappelijke karakter is ook een grote plus, met Natura 2000-gebieden Voordelta en Haringvliet.

“De uitdaging is om economische groei, duurzaamheid en natuur hand in hand te laten gaan. Zo willen we een kwaliteitsimpuls aan de regio geven,” vat Bram van Hemmen samen. Hij is de burgemeester van de Hoeksche Waard. “Innovatie is daarbij de sleutel.”

Uitdagingen

De regio is vitaal en wil dat blijven. Uitdagingen zijn het tegengaan van de vergrijzing, ontgroening en dalende beroepsbevolking. Tegelijkertijd zijn er inwoners die niet goed de aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de regio in 2025 zo’n 20.000 nieuwe werknemers nodig heeft. En dat terwijl er nu dagelijks zo’n 56.000 inwoners buiten de regio werken. De zes gemeenten willen het talent graag binnen de regiogrenzen houden.

Er is een toenemende behoefte aan balans tussen economische groei en natuur. Klimaatverandering, duurzaamheid en toekomstbestendige landbouw vragen om aandacht. Zowel landelijk als in de regio.

Groot en klein

De gemeenten gaan dus samenwerken, maar dat doen ze niet alleen. Ze werken aan de hand van het zogenaamde Triple Helix model. Hierbij werken ze intensief samen met het onderwijs en de ondernemers. De ambities worden met grote én kleine projecten gerealiseerd. Zo komt er een proef met mobiele zonnecellen bij een agrarisch bedrijf. Ze gaan dan kijken of het lukt om zelfvoorzienend te worden.

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met bokashi. Dat is een vorm van fermenteren van organisch materiaal, zónder CO2-uitstoot. Ook wordt het netwerk van de waterstofvulstations in de regio uitgebreid.

Toerisme

Verouderde campings worden geherstructureerd. En een oude jachthaven wordt getransformeerd naar een veelzijdig watercentrum. Dat zijn de eerste stappen die gezet gaan worden op het gebied van toerisme. Ook worden er projecten opgestart om de natuur van het Haringvliet bekender, toegankelijker en beleefbaarder te maken.

De gemeenten willen overigens ook zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio. Dit geldt voor de sectoren agrifood, toerisme en recreatie, zorg en innovatie-techniek. Daarbij zijn de campussen op Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en in Brielle belangrijk. In aanvulling daarop komt er een regionale vacaturebank. Daar kunnen werkzoekenden in één oogopslag zien welke vacatures in de regio openstaan.