RAD voortaan verantwoordelijk voor afvalinzameling

Foto: Afbeelding van Pere Serrat via Pixabay

Op dit moment wordt op Goeree-Overflakkee de afvalinzameling verzorgd door Renewi. Daar komt vanaf 1 april 2021 verandering in. Vanaf volgend jaar wordt de RAD verantwoordelijk voor het afval- en grondstoffenbeheer op het eiland. De RAD is de Regionale Afvalstoffendienst.

Binnen de RAD gaan de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard nauw samenwerken. Ze willen hun ambities op het gebied van afval- en grondstoffen beheer waarmaken. De voornaamste activiteit van de RAD is het gescheiden inzamelen en laten verwerken van huishoudelijke afvalstromen. Op dit gebied worden de krachten nu gebundeld als het gaat over duurzaamheid en circulariteit.

Huis-aan-huisinzameling

Op dit moment wordt de huis-aan-huisinzameling nog verzorgd door Renewi. Dat blijft zo tot 1 april volgend jaar, daarna neemt de RAD die taak over. De RAD richt zich de komende periode vooral op de invoering van het Grondstoffenbeleidsplan. Dat is voor Goeree-Overflakkee vastgesteld in december 2019. Ook houden ze zich per 1 juli 2020 onder andere bezig met de afvalmeldingen en de milieustraten.

Voordelen

Wethouder Daan Markwat ziet veel voordelen in de toetreding tot de RAD. “Als gemeente gaan we de komende jaren flink inzetten op een betere afvalscheiding. Inwoners die goed scheiden zien dat terug in de afrekening van de afvalstoffenheffing. In de Hoeksche Waard is dat traject al doorlopen, dus we maken dankbaar gebruik van hun kennis en kunde. De samenwerking tussen de twee gemeenten maakt ook de slaagkracht groter. Samen kunnen we onze ambities waarmaken.”

Wethouder Piet van Leenen van de Hoeksche Waard is het met hem eens. “Beide gemeenten hebben een vergelijkbaar grondstoffen- en afvalbeleid. Door samenwerking bundelen we onze krachten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. We kunnen de organisatie en de kennisvoordelen inzetten voor beide gemeenten,” vult hij aan. “Dit geeft financiële voordelen wat zich vertaalt in een lagere afvalstoffenheffing voor de inwoners.”

Uitbreiding

Directeur René Huisman van de RAD is blij met de uitbreiding. “Door deze samenwerking verhogen we de schaalgrootte. Dit biedt ons meer kansen om onze deskundigheid en specialisatie te vergroten. Dit leidt tot een optimalisatie van de inzet van mensen en middelen.”

Met deze uitbreiding is het werkgebied van de RAD vergroot tot ruim 135.00 inwoners. Dat staat gelijk aan 32 kernen, 35 buurtschappen en 745 vierkante kilometer. En dat voor een bedrijf met 50 mensen.