PvdA in actie voor betaalbaar wonen op ’t eiland

Foto: Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

Elke maand houdt de PvdA Goeree-Overflakkee een digitale inloopavond. Tijdens deze avond worden onderwerpen besproken die door de mensen zelf worden ingestuurd.

Persbericht PvdA Goeree-Overflakkee

Op dinsdagavond 16 juni was er zo’n inloopavond. Er werd toen gesproken over woningbouw op Goeree-Overflakkee. Er worden op het eiland veel woningen gebouwd, maar deze zijn niet voor iedereen bereikbaar.

Huren

Sociale woningbouw en woningen met een midden-huur zijn er te weinig. En dit zijn belangrijke woonsegmenten voor vakprofessionals in bijvoorbeeld de techniek, transport, verpleging en politie. Mensen die bedrijven en instellingen op Goeree-Overflakkee hard nodig hebben.

Daarnaast is het beschikbaar krijgen van nultredenwoningen voor de groeiende groep ouderen op het eiland erg belangrijk.  De vraag is welke instrumenten de gemeente nodig heeft om de bouw van dit type woningen de komende jaren aan te jagen. En wat hebben hiervoor nodig van de provincie?

Onderzoek

De PvdA gaat de komende maanden volop aan de slag om dit goed in kaart te brengen. Het doel is dan ook om meer sociale woningbouw en meer midden-huur te realiseren. Alleen op die manier kan een grote groep woningzoekenden terecht op Goeree-Overflakkee. Voor de partij gaat het hierbij ook om duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld het herontwikkelen van leegstaande gebouwen.

Stappen

De eerste stap die de partij op termijn maakt is een verkennend gesprek. Dit gaat plaats vinden op 30 juni met Anne Koning om 19.30 uur. Ben je lid van de PvdA en wil je graag mee doen in dit gesprek? Laat het weten via de Facebookpagina van de PvdA Goeree-Overflakkee.

Op diezelfde pagina worden ook de volgende digitale inloopavonden aangekondigd.