Nieuwe stappen in herontwikkeling oud-gemeentehuis

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee, Oost West Wonen en zorgvastgoedexpester Estea slaan de handen ineen. Ze hebben op woensdag 17 juni een intentieovereenkomst getekend.

Persbericht Gemeente Goeree-Overflakkee

De partijen bekrachtigen hiermee de gemaakte afspraken. Die gaan over de herontwikkeling van de kantoorlocatie van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het doel is om op deze locatie senioren- en zorgappartementen te realiseren.

De ontwikkeling hiervan is al een aantal jaren het onderwerp van gesprek. Er zijn meerdere ideeën onderzocht en getoetst op hun haalbaarheid. Begin 2018 gingen de toenmalige plannen uiteindelijk niet door. Het ging daarbij om de bouw van 25 appartementen.

Intentieovereenkomst

Wethouder Peter Feller heeft in april 2018 verkennende gesprekken gevoerd met Woongoed GO. Zij waren toen nog de woningbouwvereniging. Er werd gesproken over de interesse in het aankopen van de locatie voor sociale woningbouw. Woongoed is daar toen enthousiast mee aan de slag gegaan. Zij zochten daarbij de samenwerking met Zorgvastgoedexpert Estea.

Estea is een landelijk opererende (zorg)vastgoedbelleger die nauwkeurig naar de lokale behoefte kijkt. “Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een veilige en prettige woonomgeving,” zegt directeur Teus Oskam. “Iedere partij vervult haar eigen maatschappelijke rol. En door deze unieke samenwerking kunnen we passende huisvesting bieden aan ouderen.”

Goed vooruitzicht

De partijen kijken uit naar een mooie maatschappelijke en toekomstbestendige invulling van de locatie. Ze hebben in de afgelopen periode de plannen verder uitgewerkt. Hierbij zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

Het plan is als volgt, in plaats van het bestaande gebouw:

  • 27 seniorenappartementen voor de sociale huursector
  • 18 kleinschalige zorgappartementen
  • 12 vrije sector zorgappartementen
  • 4 EersteLijns Verblijf (ELV) appartementen, met bijbehorende zorgfuncties

Er komt ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Grote behoefte

Wethouder Peter Feller is blij met deze stap. “Met het ondertekenen van deze overeenkomst komt de bouw van de appartementen nu echt dichterbij. Ik vind het belangrijk om aanvullende zorgvoorzieningen en sociale huurwoningen voor senioren in Oude-Tonge te realiseren. Het plan voorziet in een grote behoefte. Zo heeft de dorpsraad de afgelopen jaren vaak gepleit voor de bouw van seniorenwoningen.”

Medio 2019 fuseerden de vier woningbouwverenigingen op het eiland. Uit deze fusie ontstond Oost West Wonen. “Wij zijn samen met de gemeente en Estea verder aan de slag gegaan om dit project te realiseren. Oost West Wonen heeft grote ambities, zowel op sociaal gebied als op het vlak van wonen. Dit project in Oude-Tonge past daar heel goed bij,” aldus Jan Salverda. Hij is directeur-bestuurder van Oost West Wonen.

Vervolgstappen

De komende tijd zullen de partijen het plan verder uitwerken. Ook de financiële haalbaarheid wordt verder onderzocht. Het doel is om te komen tot een koop- en ontwikkelovereenkomst. Het is daarbij ook de bedoeling om eind 2021 te starten met de bouw. Tegen die tijd zal er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Dit zal geheel volgens de corona-maatregelen worden gedaan.