Definitieve vergunning voor Innovathuis

Archieffoto: de opening van het Innovathuis
Foto: Sam Fish

De definitieve vergunning voor het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet is rond. Dit is de eerste waterstofwoning in Nederland.

Persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

Het is een mooie mijlpaal voor initiatiefnemer Hylife Innovations. Het is een bevestiging dat ze met het project op de goede weg zijn.

Innovathuis

Het Innovathuis is een bijzondere eengezinswoning in de wijk Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet. Het huis werd in september 2019 al feestelijk geopend. De woning is het eerste ‘normale’ huis met een eigen groene waterstofinstallatie. Daarmee kan volledig onafhankelijk energie worden opgewekt, opgeslagen en gebruikt. Daarnaast zit de woning ook vol met andere bouwkundige en technische vernieuwingen. Van de ramen met driedubbelglas tot de prefab-wanden en de domotica. Dat zijn de elektronische hulpjes bij wonen en leven.

Het Innovathuis is op dit moment geen woonhuis, maar een kenniscentrum. Hier kunnen mensen op afspraak of uitnodiging een kijkje komen nemen. Zo zie je dus precies hoe de nieuwste technologie werkt. Wel komt er een periode een proefgezin om de technieken in de praktijk te testen.

Luisteren

De verlening van de vergunning is goed verlopen. Ondanks dat het een innovatief project is met zorgen vanuit de omwonenden. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dat komt ook omdat de partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren. Er werd goed gekeken waar ze elkaar konden ‘vinden’.

“Nog voor de vergunningprocedure van start ging, waren er gesprekken tussen initiatiefnemer, gemeente en inwoners. In deze gespreken bekeken we de plannen,” zegt wethouder Daan Markwat. “Maar er was ook ruimte om zorgen te bespreken en waar mogelijk weg te nemen. Het is ook begrijpelijk dat er zorgen waren bij de omwonenden. Het Innovathuis is nieuw en anders dan normaal.  Maar door de open en positieve houding én de positieve insteek van de initiatiefnemer kon het vergunningentraject relatief snel doorlopen worden.”

Toekomst

De gemeente is trots op de bijzondere eengezinswoning in Stad aan ’t Haringvliet. “Dit project past perfect bij onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Samen met ondernemers, onderwijs en inwoners werken we aan een groen, innovatief eiland. Een eiland waar we trots op kunnen zijn,” reageert wethouder Tea Both-Verhoeven. Zij gaat over de duurzaamheid binnen de gemeente. “Het Innovathuis en alle kennis die we nu opdoen over waterstof als energiebron is niet alleen belangrijk voor ons als gemeente. Het wordt zelfs landelijk en internationaal met veel interesse gevolgd. Deze projecten vormen de bouwstenen van onze toekomst.”

Initiatiefnemer Jean-Paul Scheurleer van Hylife Innovations is het met haar eens. “Het is een enorme prestatie die wij met z’n allen hebben neergezet. Niet alleen de realisatie, maar ook de manier waarop dit tot stand is gekomen. Samenwerking tussen de gemeente, de veiligheidsregio, DCMR, de inwoners en partners uit het bedrijfsleven. Onze gezamenlijke ambitie en groot en zo willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. En die is begonnen op ons unieke eiland in Stad aan ’t Haringvliet.”

Innovathuis 1