Aardgasvrije Wijken programma zeer welkom in Stad!

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Met het project ‘Stad Aardgasvrij’ wil Stad aan ’t Haringvliet meedoen aan het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken. Daarmee komt het toekomstbeeld van aardgasvrij wonen dichterbij.

Persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

In dit project wordt zonne- en windenergie omgezet in waterstof. Al deze energie wordt vooraf geproduceerd op het eiland en blijft hier dus ook. Het is een samenwerking van de gemeente, provincie, Stedin, Gasunie, Deltawind, Hygro, Eneco, Oost West Wonen, Greenpoint en inwonersgroep Stad Aardgasvrij.

Aanvraag

Voor de deelname heeft de gemeente een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit is een Rijksprogramma waarbij pionierende wijken met financiële steun een aardgasvrije wijk realiseren.

De aanvraag werd ingediend op 30 april. Bij een gehonoreerde aanvragen komen er meer middelen beschikbaar om het dorp aardgasvrij te maken. Stad Aardgasvrij maakt tevens onderdeel uit van H2GO. Dat is het programma dat zich richt op de verduurzaming van het eiland. Dat willen ze realiseren door de inzet van waterstof.

Draagvlak

Stad aan ’t Haringvliet bestaat uit een compacte woonkern. Dat is gunstig als je de huizen wilt verwarmen met groene waterstof. Dat zou kunnen via de bestaande aardgasleidingen. Maar vooral het grote enthousiasme onder de inwoners is reden om dit initiatief voor te dragen bij het ministerie.

De afgelopen tijd is er samen met een groep van 15 betrokken inwoners gewerkt aan het onderzoek. Zij keken samen naar de mogelijkheden rond de overstap van aardgas naar groene waterstof. Ze hebben verschillende vragen gesteld en antwoorden gezocht. Bijvoorbeeld naar de kosten, het overstappen naar een andere energieleverancier of de aanschaf van een nieuwe ketel. Maar ook de veiligheid of de noodzaak tot verduurzamen.

Uiteindelijk moet een draagvlakmeting bevestigen dat dit project breed gedragen wordt. De voortekenen zijn voor nu veelbelovend.

Samenwerking

De energietransitie brengt veel verandering en vernieuwing met zich mee. Zowel voor producenten, als voor consumenten komen er veel nieuwe aspecten naar voren. Inwoners leveren soms energie met hun zonnepanelen. Dit in plaats van alleen energie af te nemen. De verhouding en de klassieke rolverdeling tussen producent en consument kantelt en vervaagt.

Bij het initiatief Stad Aardgasvrij werken veel partijen samen. Verschillende partners gaan onder leiding van Coöperatie Deltawind samenwerken met technologieleverancier Hygro. Zo willen ze een gezamenlijke haalbaarheid van een groen waterstofproductiesysteem onderzoeken. Dat is een systeem dat het mogelijk maakt om een bestaande windmolen uit te rusten met deze waterstoftechniek.

Samenwerking

Ook Greenpoint is aangesloten bij het project. Dat is het initiatief van ondernemer Tonnie van Peterstraten en Van Kessel Olie. Er wordt onderzocht of het leveren van groene waterstof via een pijpleiding vanuit Oude-Tonge mogelijk is.

De partijen in dit project werken samen om het comfort, de veiligheid, de leveringszekerheid en de betaalbaarheid voor de inwoners te realiseren. De uitslag van de subsidieaanvraag wordt eind september 2020 verwacht. Los van de uitslag blijft het motto van Stad Aardgasvrij; ‘Samen zetten we onze schouders eronder!’.