VVD stelt vragen over ondersteuning horeca

Foto: Image by bridgesward from Pixabay

De VVD-fractie van Goeree-Overflakkee heeft het college vragen gesteld over de mogelijkheden om de horeca te ondersteunen.

Ingezonden door VVD Goeree-Overflakkee

De sector is door de corona-crisis erg hard getroffen. De vragen gaan vooral over het verruimen van de terrassen, regelingen rondom de precariobelasting en mogelijke andere opties.

Voorzichtige versoepelingen

Vanuit de overheid zijn verschillende versoepelingen aangekondigd voor de komende maanden. En daaruit blijk dat de terrassen van de horeca binnenkort weer open zouden kunnen. Uiteraard moet dit allemaal wel passen binnen het anderhalve meter-beleid. Dit kan dus problemen opleveren voor ondernemers als dit binnen het huidige terras moet. Dat zijn dus minder tafels per horecaonderneming. Wellicht is een tijdelijke verruiming van het terras een tegemoetkoming richting de horeca.

Mogelijkheden

De VVD wil graag dat het college kijkt naar de mogelijkheden. Zo hopen ze dat ondernemers hun terrassen tijdelijk kunnen uitbreiden in de openbare ruimte. De VVD denkt hierbij niet alleen aan terrassen in de bebouwde omgeving, maar ook op het strand voor strandpaviljoens. Ook wil de VVD weten wat de mogelijkheden zijn voor het toestaan voor een tijdelijke buitenbar.

Precariobelasting

Ondernemers betalen voor hun terras precariobelasting. De VVD wil van het college weten hoe daar mee om wordt gegaan dit jaar. Het terras kan immers een deel van het jaar niet gebruikt worden en ondernemers hebben het zwaar. Hoe kijkt het college naar gedeeltelijke of gehele kwijtschelding? Of wellicht een teruggaaf of opschorting van de precariobelasting?

Tot slot wil de VVD Goeree-Overflakkee weten welke andere mogelijkheden het college ziet om de horeca te ondersteunen. Financieel of beleidsmatig.