Dodenherdenking met kransen en online toespraak

Foto: Sam Fish

Maandag 4 mei is het dodenherdenking. We herdenken dan alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke dag die dit jaar in een ander jasje wordt gehesen.

Dodenherdenking kan dit jaar door het corona-virus helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De gemeente vindt het echter wel belangrijk om op passende wijze aandacht te besteden aan de herdenking.

De gemeente zal daarom op 4 mei kransen leggen bij de oorlogsmonumenten waar een herdenking gepland stond. De bestuurder (burgemeester, wethouder of raadslid) die op deze plek aanwezig zou zijn legt daar nu ook een krans. Daarbij is alleen een fotograaf aanwezig en verder niemand. De gemeente zal verder online aandacht besteden aan de kransleggingen.

Vlaggen

Het vlaggenprotocol blijft hetzelfde voor deze dag. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang mag de vlag halfstok hangen. Dit geldt voor de gemeentelijke locaties, maar ook voor de mensen thuis.

Toespraak

Bij een kranslegging op Dodenherdenking hoort ook een toespraak. Deze wordt door de burgemeester dit jaar opgenomen. Op maandagavond 4 mei zal deze rond 19.30 uur gepubliceerd worden. Op deze manier kan er ook om 20.00 uur gekeken worden naar de landelijke toespraak van de koning.

Andere feestdagen

Naast Dodenherdenking zijn er andere officiële moment die aangepast of niet doorgaan. Hierbij horen de Lintjesregen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en de themamaand ‘Vier je vrijheid’.

De Lintjesregen gaat door in aangepaste vorm. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman neemt op 24 april contact op met de mensen die een lintje gaan krijgen. Zij zal hen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Op een later tijdstip zullen de Koninklijke onderscheidingen ook daadwerkelijk worden uitgereikt.

De activiteiten rond Koningsdag gaan niet door. Ook de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid en Bevrijdingsdag kunnen niet op de geplande data doorgaan.