Minder onderhoud aan openbare ruimte door corona

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft vanwege het corona-virus en de bijbehorende maatregelen de werkzaamheden van de buitendienst moeten aanpassen.

Het werk van de buitendienst concentreert zich momenteel zoveel mogelijk op de ‘vitale processen’. Dat is alles dat noodzakelijk is voor een verantwoord gebruik van de openbare ruimte. Denk daarbij aan het herstellen van schades, het legen van afvalbakken, werkzaamheden aan het riool, bestrijding van ongedierte en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Het kan daardoor voorkomen dat de afhandeling van een melding of klacht langer duurt dan normaal.

Door de beperkte capaciteit van de buitendienst kunnen niet alle ‘normale’ werkzaamheden volledig uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderhoud van de groenvoorzieningen. Maar ook het verwijderen van onkruid en het ruimen van zwerfafval. Dat gebeurt allemaal nog wel, maar iets minder.

Samen

Veiligheid, volksgezondheid en hygiëne staan voorop. De gemeente rekent daarom op ieders begrip. Je kunt zelf een handje helpen bij het schoonhouden van de openbare ruimte. Gooi geen huisvuil in de gemeentelijke afvalbakken en zorg dat de stoep voor je eigen woning onkruidvrij is. Indien dit mogelijk is, uiteraard.

Meldingen, klachten en storingen

Er kunnen nog steeds meldingen worden gemaakt. En ook klachten en storingen kunnen gewoon doorgegeven worden. Hiervoor verwijst de gemeente iedereen door naar het contactformulier. Deze is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl.

Calamiteiten

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er buiten kantooruren calamiteiten plaats vinden. Misschien is er wel iets waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden. Hiervoor kan er gebeld worden met de calamiteitentelefoon via 0187-47 53 35.