DE SGP heeft vragen gesteld over loden waterleidingen

Foto: Image by Karolina Grabowska from Pixabay

De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee heeft vragen gesteld over loden waterleidingen. Dit na zorgwekkende berichten over de negatieve gezondheidsgevolgen ervan.

Door SGP Goeree-Overflakkee

De vragen kwamen voort uit een publicatie van de NOS op vrijdag 7 februari. De SGP heeft de redactie van Goeree-Overflakkee de volgende mail gestuurd. De redactie van Goeree-Overflakkee heeft hier geen inbreng in en heeft alles gepubliceerd zoals het is ingezonden. Alleen qua vormgeving hier en daar wat aangepast.

Mail

Op de gestelde vragen had de gemeente niet gereageerd. Uit bewoording van onze vragen blijkt dat voor de hoofdkraan vrijwel alle loden leidingen in het verleden zijn gesaneerd. DGWG Infra reageert daarop: “Als toch nog ergens stukjes loden leiding worden aangetroffen, worden die vervangen.” Ook blijkt dat het harde water zorgt voor ene laag kalk aan de binnenkant van de leiding. Daardoor kan het water niet direct in contact komen met de leiding.

Voor de leidingen achter de achter de hoofdkraan zijn eigenaren van woningen en gebouwen zelf verantwoordelijk. In gemeentelijke gebouwen en basisscholen zijn in elk geval geen loden leidingen aangetroffen.

Schadelijk

Lood is, zo stond in het bericht, vooral voor baby’s en kinderen tot 7 jaar erg schadelijk. Bij deze groepen tast lood de hersenen aan. En dat kan weer leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en nierfalen.

Volgens de Gezondheidsraad zouden tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen drinken. Van hen zijn tienduizenden jonger dan 8 jaar. Gezien de geschetste risico’s vond de SGP-fractie het van belang om te weten hoe dit gesteld is in onze gemeente.

Monumentale panden

Evides (Waterbedrijf, red.) deelt mee dat zij voor het publieke leidingnet de afgelopen decennia een intensief loodverwijderingsprogramma hebben uitgevoerd. Op een aantal plaatsen in het voorzieningsgebied van Evides kunnen nog stukjes lood aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij aansluitleidingen op moeilijk toegankelijke plaatsen of in monumentale panden waar woningeigenaren niet wilden meewerken aan vervanging met het oog op schade. Op Goeree-Overflakkee zijn hiervan volgens Evides geen bekende gevallen geregistreerd.

Scholen

De beide onderwijsinstellingen, Sopogo en Kindwijs, beheren een aantal scholen die gebouwd zijn voor 1960. Sopogo heeft de leidingen in deze scholen geïnspecteerd en heeft geen loden leidingen aangetroffen. Kindwijs heeft aangegeve dat bij de oudere scholen de loden leidingen in het verleden zijn vervangen.

Voor de zekerheid hebben zij hun installateur opdracht gegeven om bij de jaarlijkse inspectie hier nog nader onderzoek naar te doen. Zo kunnen ze elk risico van de aanwezigheid van lood uitsluiten.