Vijftien nieuwe inwoners genaturaliseerd

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Vijftien inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kregen op dinsdag 11 februari  2020 officieel het Nederlandse staatsburgerschap. Hiervoor hebben zij de eed of de belofte afgelegd.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heette de inwoners en hun familieleden van harte welkom in het gemeentehuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee maakten de aanwezigen kennis met elkaar. Er werd gesproken over rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn. Daarna was het tijd voor de verplichte verklaring van verbondenheid.

Naturalisatieceremonie

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Daarbij wordt stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. De inwoners leggen een verklaring van verbondenheid af en krijgen een besluit van verlening van Nederlanderschap.

Nieuwe mogelijkheden

Als het Nederlanderschap is verkregen komen er nieuwe dingen op het pad van de inwoners. Zo mogen ze stemmen en een Nederlands paspoort aanvragen. Maar ze mogen ook wonen en werken in andere landen van de Europese Unie.

Vijftien nieuwe Nederlanders

De vijftien nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit Eritrea, Somalië, Syrië en Zaïre. Tijdens de ceremonie overhandigde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan de vijftien inwoners het Bewijs van Nederlanderschap. Daarnaast ontvingen de inwoners als attentie een Nederlandse vlag voor een feestelijke afsluiting van de ceremonie.

Reacties