Gemeenteraad GO op stage bij gemeenteraad Breda

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Donderdag 16 januari bezocht een flinke delegatie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de raadsvergadering in Breda; het Bredaas beraad.

De gemeenteraad van Breda gaf de raadsleden deze avond een kijkje in hun lokale, politieke keuken. Een leerzaam uitstapje dus voor de Flakkeese delegatie.

Bredaas beraad

Het Bredaas beraad werkt met parallelle sessies tijdens de raadsvergadering. Daarbij is veel aandacht voor de inbreng van de inwoners die betrokken zijn bij een onderwerp. Dat is juist ook de wens van de raadsleden van Goeree-Overflakkee. Ze willen in kleinere groepen in gesprek gaan met betrokkenen bij een specifiek onderwerp. Op die manier willen ze vanuit diverse invalshoeken inzichten verwerven die bijdragen aan de beeldvorming van de raadsleden.

Voordelen

Dit heeft voordelen voor de inwoners. Zij krijgen meer ruimte om hun mening te geven en mee te denken. En het pakt ook goed uit voor de raadsleden. Zij kunnen vanuit een breder perspectief een goed afgewogen besluit nemen. Met meer en meer diverse informatie.

Dialoogavond

Deze maand introduceert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de Dialoogavond. Een nieuwe manier om invulling te geven aan meer interactie in de beeldvorming van de raadsleden. Tijdens deze avond worden raadsleden zo breed mogelijk geïnformeerd over de geagendeerde onderwerpen. Waar mogelijk worden betrokkenen uitgenodigd om mee te praten en te denken. De eerste dialoogavond is gepland op 30 januari. De agenda voor deze avond is te vinden in de Vergaderkalender op de gemeentelijke website.

Hamerraad

De raadsvergadering in Breda startte bijzonder genoeg met een “Hamerraad”. In een kwartier tijd werden diverse raadsbesluiten afgehamerd. Hierbij waren alle raadsleden aanwezig. Daarna verspreidde men zich over drie ruimten in het prachtige stadhuis, In totaal werden daar negen agendapunten uitgebreid besproken.

Raadsactiviteit

Voor Goeree-Overflakkee is naast de dialoogavond ook de raadsactiviteit nieuw. De raadsleden gaan op deze donderdagavond “de raadzaal uit” om inzichten, leermomenten en ervaringen op te doen. De werkbezoeken en kernbezoeken van de gemeenteraad staan hier los van. Die blijven de raadsleden ook gewoon brengen.

Volgende raadsactiviteit

Het leerzame bezoek aan de gemeenteraad van Breda was de invulling van de eerste raadsactiviteit. De tweede raadsactiviteit is gepland op 13 februari. Dan zijn de raadsleden in Ons Huis in Herkingen om alle ruimte te bieden voor een kop koffie en een goed gesprek met inwoners. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! Nadere informatie over deze avond en de nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad, is te vinden op de gemeentelijke website, www.goeree-overflakkee.nl.

Reacties