50.000 euro subsidie voor zandwallen en schurvelingen

Foto: PR gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft 50.000 euro subsidie gegeven aan Maatschap Aleman. Zij gaan dit gebruiken voor het beheer en onderhoud van de zandwallen en schurvelingen in Ouddorp.

Het bedrijf in Ouddorp voert dat werk uit namens 25 eigenaren. De subsidie ervoor werd woensdagmiddag uitgereikt door wethouder Daan Markwat. Hij nam meteen de tijd om zijn waardering voor de inzet van het bedrijf uit te spreken.

Uniek gebied

Het zandwallen-/schurvelingengebied van Ouddorp is uniek. Nergens ter wereld komen zoveel zandwallen en schurvelingen voor op zo’n kleine oppervlakte als hier. De schurvelingen zijn aarden wallen die de boeren in de middeleeuwen rond hun akkers aanlegden. Dat deden ze ter ontginning en ter afgraving van de duinen.

Ze waren bedoeld als afscheiding van de akkertjes, maar ook om vee en stuifzand tegen te houden. Zandwallen zijn vanaf de 19e eeuw opgehoogde schurvelingen, soms tot wel vijf meter hoog. In totaal gaat het om 34 strekkende kilometer.

Waardevol landschap, zo benadrukt Teunis Aleman van Maatschap Aleman. “De brede vegetatie die groeit op zandwallen en schurvelingen gedijt ernaast niet. Het zijn plantensoorten die alleen groeien op schrale droge zandgrond.”

Ook de gemeente vindt het belangrijk dat dit gebied met liefde en aandacht beschermd wordt. De meeste zandwallen zijn te vinden bij particulieren in de achtertuin. Maar ook in natuurgebieden en op vakantieparken. Er is specifiek beheer en onderhoud nodig om deze landschapselementen in goede conditie te houden. Dat is in het verleden niet altijd goed gegaan.

Gezamenlijk

Om de achterstanden weg te werken, heeft de gemeente in 2019 een subsidieregeling in het leven geroepen. Gezamenlijk beheer en onderhoud is hierbij het uitgangspunt. Collectieve zorg biedt de grootste garantie dat het landschap ook voor de toekomst behouden blijft.

De subsidieregeling stuitte in het begin ook op weerstand in het dorp. Het was namelijk niet mogelijk om individueel een bijdrage in de kosten aan te vragen. Bij een oude subsidieregeling van de provincie was dat nog wel mogelijk. Juist daarom is de gemeente heel blij dat Maatschap Aleman heeft doorgezet. Zij hebben namens 25 eigenaren van zandwallen een aanvraag gedaan. Het bedrijf voert nu namens hen het beheer en onderhoud uit aan de zandwallen. Het college van B&W heeft besloten de maximale subsidie van 50.000 euro toe te kennen.

Kans

“We zijn Maatschap Aleman erkentelijk dat ze deze kans hebben gezien én hebben doorgezet,” zegt wethouder Daan Markwat. “En dat was echt niet makkelijk. “Daarnaast bedanken we de 25 eigenaren die door deelname aan deze subsidieregeling ook aangeven hoe belangrijk goed onderhoud en beheer is voor dit bijzondere gebied.”

In de subsidiepot zit nog 100.000 euro, specifiek bestemd voor collectief beheer en onderhoud van deze landschapsinitiatieven. De gemeente hoopt dat nieuwe initiatieven het goede voorbeeld van Aleman volgen.

Reacties