Tot 2040 stijging van dementie, Parkinson en beroerte

Foto: Image by Gerd Altmann from Pixabay

Hersenaandoeningen worden een grote last voor de hele samenleving. Het aantal Nederlanders dat last krijgt van beroertes, dementie of Parkinson zal tot 2040 namelijk explosief stijgen.

Het is een constatering van de Nederlandse Hersenstichting. Zij hebben onderzoek gedaan op basis van gegevens over hersenaandoeningen van het RIVM. Uit de cijfers blijkt dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt. Het aantal dementiepatiënten groeit met 115 procent. En het aantal mensen met de ziekte van Parkinson wordt hoger met 71 procent. En die enorme groei heeft een enorme impact op de hele samenleving.

Toekomstverkenning

De hersenstichting heeft dus een toekomstverkenning gedaan. En daaruit komt naar voren dat er over 20 jaar 672.600 Nederlanders een beroerte hebben gehad. 330.400 mensen zouden met dementie leven. En 82.600 lijden er aan Parkinson. Het aantal mensen dat lijdt aan dementie verdubbelt daarmee ten opzichte van 2015.

“En dit zijn slechts drie hersenaandoeningen van de in totaal honderden die voorkomen,”, zegt Merel Heimens Visser. Zij is directeur van de Hersenstichting. “Het positieve nieuws is dat we de afgelopen jaren al enorme stappen hebben gezet op het gebied van hersenonderzoek. Daardoor zullen er de komende 20 jaar minder Nederlanders sterven aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte. Alleen moeten er wel meer mensen met de gevolgen van deze hersenaandoening leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals – meer en meer te maken krijgt met hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan.”

Investeren in de toekomst

Nu al hebben bijna vier miljoen Nederlanders een hersenaandoening. Dat kost de maatschappij jaarlijks 25 miljard euro. En gezien de stijging voor de komende 20 jaar wordt dit de komende jaren alleen maar meer.

“Mensen gaan hier de komende jaren in verschillende opzichten veel van merken,” zegt prof. Dr. Helmut Kessels. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “En dan heb ik het over de wetenschap, de overheid, het bedrijfsleven en de rest van de samenleving. De zorguitgaven zullen stijgen. Op het werk zullen steeds meer mensen zijn die lijden aan een hersenaandoening. En Nederlanders zullen meer mantelzorg moeten verlenen aan mensen met een hersenaandoening.”

Daarom is het belangrijk dat iedereen samenwerkt. “We moeten een toekomst creëren zonder hersenaandoeningen,” vult Heimens Visser hem aan. “Want alleen samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen én in de toekomst voorkomen. Daarbij moeten we niet inzetten op één aandoening. We moeten breed investeren in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. En we moeten blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg.”

Collecteweek van de Hersenstichting

Help de Hersenstichting mee om dit toekomstbeeld te voorkomen. Collectanten komen in de week van maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari langs de deuren. Dat wordt gedaan door ruim 19.000 vrijwilligers in heel Nederland. Zij doen dat voor al die mensen die te aken hebben met een hersenaandoening.

Geef je liever geen contact geld mee aan iemand? Doneren kan ook online via www.hersenstichting.nl/doneer.

Over de Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal.

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Ze zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en zetten ze zich in voor betere patiëntenzorg. Kijk voor meer informatie op www.hersenstichting.nl.

Onderzoeksverantwoording

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rapporteert het RIVM over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. Dit doen ze middels de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Een VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. Ook hersenaandoeningen worden meegenomen in een VTV.

Op verzoek van de Hersenstichting heeft het RIVM in 2019 in kaart gebracht welke hersenaandoeningen zijn meegenomen in de recentste VTV, de VTV-2018. Bij de hersenaandoeningen is de volgende vraag gesteld: als de historische cijfers zich in de toekomst op eenzelfde wijze voortzetten én als er geen nieuw of aanvullend beleid wordt ontwikkeld, hoe ziet de toekomst er dan uit? De projecties zijn dus volledig verklaarbaar door de veranderende bevolkingsomvang (aantallen mensen) en -samenstelling (leeftijden, mannen, vrouwen), ofwel demografie.

Reacties