Goeree-Overflakkee zet volgende stap met waterstof

Foto: Wim van Vossen

Meer dan dertig Nederlandse en internationale partijen zien waterstof als belangrijke brandstof voor de toekomst. Zij zijn sinds eind 2017 samen aan de slag om zich in te zetten voor de ontwikkelijk van waterstofprojecten op het eiland.

Het was aan de deelnemers om hun geplande vervolgstrategie te presenteren. Dit gebeurde tijdens de partnerdag op donderdag 7 november bij Zoet of Zout in Stellendam. De presentaties werden gegeven aan wethouder Tea Both en gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland.

Waarom waterstof?

Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf verbruikt. Het overschot van die energie wordt omgezet in waterstof. Daarmee ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de energievoorziening.

Een groot voordeel van waterof is dat het altijd beschikbaar is. Bijvoorbeeld in de winter als de zonneweides maar weinig elektriciteit leveren. Dit, en de mogelijkheid om bestaande gasnetwerken te benutten, maakt waterstof een goede kanshebber om aardgas te vervangen.

Strategie

De vervolgstrategie richt zich op het in gang zetten van zowel de productie als de afzet van waterstof. Dat gebeurt in combinatie met elektriciteit. Verschillende zelfstandige projecten worden in de strategie benoemd. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een vulpunt bij waterstoftankstation Greenpoint in Oude-Tonge.

De andere projecten richten zich op de verwarming gebouwde omgeving (Stad aan ’t Haringvliet). En ook het verduurzamen van de scheepvaart en de landbouw hoort erbij. Daarnaast is er aandacht voor onderwijs. Goeree-Overflakkee kan een belangrijke rol vervullen bij het opleiden van waterstoftechnici die de komende jaren hard nodig zijn.

Oproep

“We ervaren veel enthousiasme bij deze partijen,” zegt Chris Hellinga van de TU Delft. Hij is schrijver van de strategie. “Die gaat onder andere over de demonstratietuin die Goeree-Overflakkee wil zijn met inzet van de diverse ondernemers. Dit zal veel belangrijke kennis en ervaring opleveren. En dat is broodnodig om waterstof echt goed in te kunnen zetten. Echter, zonder support van nationale en Europese overheden en stakeholders zal deze proeftuin niet mogelijk zijn.”

De ontwikkelingen in Goeree-Overflakkee zijn van belang voor de energietransitie in het hele land. Zoals bij alle baanbrekende innovaties moeten er veel financiële, juridische, maatschappelijke en technische barrières overwonnen worden. Daarom roepen H2GO deelnemers overige overheden op tot ondersteuning van deze innovatieve demonstratietuin met ondersteunend beleid, middelen en regelgeving.

Partnerdag

De vervolgstrategie werd gepresenteerd op de partnerdag H2GO. Wethouder Tea Both-Verhoeven en gedeputeerde Berend Potjer namen de strategie in ontvangst.

Wethouder Tea Both-Verhoeven vindt het heel waardevol dat zoveel verschillende partijen samenwerken. Ondernemers, onderwijs, overheden en inwoners. “Ik heb de hoop en de verwachting dat er hiermee invulling gegeven wordt aan onze ambitie. We willen tenslotte de toepassing van waterstof de komende jaren steeds concreter te maken. De uitgereikte vervolgstrategie is daar wat mij betreft richtinggevend in.”

Berend Potjer is als Energie gedeputeerde trots op Energy Island Goeree-Overflakkee. “Een eiland dat energie haalt uit zon en wind en daar waterstof van wil maken. Je kunt lang over waterstof praten, maar hier op Goeree-Overflakkee gaan ze er gewoon mee aan de slag. Daarmee kunnen we testen hoe het werkt in de praktijk en zo de nodige kennis ontwikkelen. Kennis die van belang is voor de regio, de provincie, het hele land en zelfs daarbuiten.”

Meer weten?

Meer informatie over duurzaamheid, H2GO en waterstof kun je vinden op www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheid.

Reacties