Werkbezoek aan natuur- en cultuurhistorisch landschap

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 24 april 2015 bracht een delegatie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een werkbezoek aan diverse natuurgebieden en het cultuurhistorisch landschap op het eiland. Diverse natuurorganisaties waren tijdens het werkbezoek aanwezig om de raadsleden uitleg te geven en rond te leiden.

Het werkbezoek bestond uit drie excursies: het gebied Westduinen, de vuurtoren in Ouddorp en een rondleiding bij De Kleistee. De groep werd verdeeld over de excursies, zodat ieder raadslid aan twee van de drie excursies kon deelnemen.

In de bus kregen de raadsleden uitleg van de heer Hendriks over het werk van de vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO). Hij vertelde over het ontstaan van de organisatie en de aandachtsgebieden van NLGO op het eiland. Zo zijn er werkgroepen voor planten, vogels, terreinbeheer, planologie en zoogdieren. Maar ook beleidsmatig is de vereniging actief, onder meer door het indienen van zienswijzen.

Westduinen
De eerste excursie was in het gebied Westduinen. De heer Koppelaar van het Zuid-Hollands Landschap leidde een groepje door de Westduinen, het gebied dat ook wel bekend is door het marinezendstation dat in deze duinen ligt. Getoond werd onder meer welke onderhoudswerkzaamheden worden verricht om het natuurgebied te laten blijven bestaan. Zo is het nodig steeds delen van het gebied af te graven en ook het kort houden van de begroeiing is belangrijk. Tijdens de rondleiding werden sporen bekeken van een ree en was de groep getuige van een luchtgevecht tussen een Kiekendief en een, zijn kuikens beschermende, Kievit.

Lees ook: Benefietconert voor Nepal in het Diekhuus

Vuurtoren
De tweede excursie was op de vuurtoren van Ouddorp. Hier vertelden de begeleiders van Natuurmonumenten over het omliggende gebied en de werkzaamheden die hier aan de natuur worden uitgevoerd. Ook werd door de heer De Groot aandacht gevraagd voor de vele bouwplannen die er zijn in het kustgebied, langs het water en de natuur. Hij vroeg zich af of er door de ontwikkelingen nog natuur over blijft om van te genieten. Ondanks dat het enigszins nevelig was deze dag was het uitzicht vanaf de vuurtoren over de kop van het eiland en de zee prachtig.

De Overkant
Na de excursies kwam de groep samen in De Overkant aan de Dijkstelweg in Ouddorp, een uitspanning midden in het te bezoeken gebied. Hier lichtte de heer Sluijter het werk van Natuurmonumenten toe en vertelde de heer Koppelaar over het werk van het Zuid-Hollands Landschap.

De Kleistee
De derde excursie was een bezoek aan het terrein waar vroeger boerderij De Kleistee stond. De heer Tanis van NLGO en stichting Duinbehoud vertelde over de geschiedenis van het landschap en legde uit wat een ‘hameete’ en een ‘mienege’ is. Ook het verschil tussen ‘schurveling’ en ‘hoagte’ kwam aan bod. Deze zijn op en rond De Kleistee nog zichtbaar. Tenslotte wees de heer Tanis op de aanwezige flora en fauna.

Landgoederen
Op de terugreis werd in de buurt van Sommelsdijk aandacht gevraagd voor zogenaamde Landgoederen. De provincie Zuid-Holland heeft regels opgesteld voor dergelijke gebieden die vrijwel geheel toegankelijk zijn voor bezoekers en waar een woning ‘met allure’ gebouwd mag worden. Volgens de regelgeving moeten er bijvoorbeeld waterpartijen zijn aangelegd, er moet authentieke bebossing zijn en bloemrijk gras zijn gezaaid. Bij de bezochte landgoederen werd bij de uitvoering van een aantal van deze zaken vraagtekens gezet en ter overweging meegegeven aan de raadsleden.

Volgend werkbezoek
Binnenkort staat er voor de gemeenteraad weer een werkbezoek gepland, dit keer zal de aandacht uitgaan naar de agrarische sector op Goeree-Overflakkee.

Lees ook:  Flakkee in het Guinness Book of Records!

Reacties