Informatieavond over aanpak Havenkom Middelharnis

Foto: PR gemeente Goeree-Overflakkee

Op maandag 15 april 2019 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over de aanpak van de Havenkom in Middelharnis.

Tijdens deze avond wil de gemeente aan de hand van een eerste schets van de openbare ruimte met omwonenden, ondernemers en gebruikers in gesprek om te komen tot een definitieve inrichting van het gebied rondom de havenkom.

Aanpak Havenkom
In 2017 is een gedeelte van de historische kademuur van de havenkom geïnspecteerd. Uit deze inspectie bleek dat de kwaliteit van de kademuur niet goed meer is en dat versterking of vervanging van de kademuur noodzakelijk is. De planning is dat de daadwerkelijke werkzaamheden in de havenkom ongeveer in september/oktober 2019 starten. Voorafgaand aan deze werkzaamheden moet een ontwerp worden gemaakt van de openbare ruimte rondom de havenkom. Hierbij is de inbreng van omwonenden, ondernemers en gebruikers essentieel.

Informatieavond
De informatieavond is op maandag 15 april 2019 van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. De avond start met presentaties over de aanleiding van het project en uitleg over de totstandkoming van een eerste schets van de openbare ruimte. Vervolgens gaan groepen met elkaar in gesprek aan de hand van deze eerste schets. Hierop kunnen de aanwezigen hun wensen en ideeën kenbaar maken voor de openbare ruimte. Denk hierbij aan bestrating, bomen, terrassen, parkeren, straatmeubilair of historische elementen. Op basis van deze inbreng wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitieve schets.

Tijdens een volgende informatieavond presenteert de gemeente de definitieve schets. Ook komt er een reactienota, waarin staat aangegeven wat de gemeente met de ingebrachte wensen en ideeën heeft gedaan.

Reacties