Gemeentelijke steun voor opbloei lokale initiatieven

Foto: Sam Fish

Het was voor verenigingen, stichtingen en dorpsraden al langer mogelijk om gemeentelijke projectsubsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of preventieve volksgezondheid. Deze regeling is nu uitgebreid, waardoor ook projectsubsidie kan worden aangevraagd op het gebied van Toerisme & Recreatie en Preventie & Vroegsignalering.

De nieuwe subsidieregeling heet Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee. Wethouder Berend Jan Bruggeman licht toe waarom de projectsubsidie is aangepast: “De gemeente Goeree-Overflakkee heeft verschillende beleidsdoelstellingen op de terreinen sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering. Projecten die bijdragen aan deze doelstellingen komen in aanmerking voor de nieuwe Projectsubsidie maatschappelijke initiatieven. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren”.

Voorbeelden van toegekende projectsubsidie
In 2018 werden de promotiefilm Zwementie, Ladiesnight all about cycling, de expositie Watersnood door de bril van nu, de doorontwikkeling van de triathlon in Herkingen, beleef Flakkee 100 jaar terug, golfsurflessen voor kinderen met een verstandelijke beperking en het Ervaringstheater kwetsbare ouderen mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Aanvragen voor projectsubsidie worden aan de hand van een aantal criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score. Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen zes keer per jaar worden ingediend, namelijk vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.  Zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee maanden na de uiterste aanvraagdatum, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt.

Projectsubsidie aanvragen vóór 1 januari 2019
Wilt u projectsubsidie aanvragen voor activiteiten die gerealiseerd worden voor 1 maart 2019? Dan dient uw aanvraag vóór dinsdag 1 januari 2019  bij de gemeente te zijn ingediend. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier dat op de website staat. Projectsubsidie is altijd aanvullend op andere inkomsten binnen de begroting van een project.

Vragen?
Meer informatie over de Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven en het aanvraagformulier vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties