GO presenteert nieuwe Markt Goedereede

Foto: Sam Fish

Op donderdag 5 juli 2018 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over de herinrichting Markt en Noordzijde Haven Goedereede. Tijdens deze avond presenteert de gemeente twee concept inrichtingsplannen.

Deze plannen zijn tot stand gekomen door gebruik te maken van de input van belanghebbenden, die tijdens de eerste informatieavond en op het online platform Buurbook hun ideeën en wensen kenbaar hebben gemaakt. Doel van de informatieavond is om te komen tot één inrichtingsplan, dat de gemeente verder kan uitwerken tot een definitief plan.

Herinrichting Markt en Noordzijde Haven
De Markt en de Noordzijde Haven in Goedereede zijn toe aan een opknapbeurt. De bestrating is toe aan vervanging en de groeiomstandigheden van de bomen zijn onvoldoende. De gemeente Goeree-Overflakkee wil dit moment aanpakken om de ideeën en wensen van omwonenden, ondernemers en andere betrokken partijen mee te nemen in de herinrichting. Dit met als doel een mooie en aansprekende inrichting te realiseren, waarvoor draagvlak is bij alle partijen.

Informatieavond
In mei 2018 vond de eerste informatieavond plaats. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen actief aan de slag gegaan met het in kaart brengen van hun wensen en ideeën voor de inrichting van de Markt en de Noordzijde Haven. Deze input en de bijdragen op buurbook zijn verwerkt in twee concept inrichtingsplannen. De concept plannen worden tijdens de tweede informatieavond op donderdag 5 juli gepresenteerd. De informatieavond is van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede. Het doel van de avond is om een voorkeur uit te spreken voor één van de twee plannen. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag om de gegeven reacties te verwerken in een definitief inrichtingsplan. In september 2018 wordt dit plan aan belangstellenden voorgelegd tijdens een derde bijeenkomst.

LEES OOK: VR-film Streekmuseum is genomineerd voor Gouden Kalf

Online platform
Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten over de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven in Goedereede of reacties te geven op de analyse van de bestaande situatie en de twee concept inrichtingsplannen, is een online platform ‘Buurbook’ ingericht. Op dit platform kunnen belangstellenden meepraten over het proces, ideeën delen en reageren op elkaars inbreng. Ook is hier de voortgang van het proces te volgen. Het online platform is te vinden op www.goedereede.buurbook.nl.

Reacties