Menheerse Havendag gaat niet door

Foto: Sam Fish

Er is de afgelopen maanden met hart en ziel door een grote groep mensen gewerkt aan een waardig lustrumprogramma van de Menheerse Havendag, waarin zowel de historische kern van Middelharnis, als de Buitenhaven en de band met het Haringvliet een belangrijke rol speelden. Met grote spijt moet de organisatie toch kenbaar maken dat het eerste lustrum voor de Havendag 2.0, de Menheerse Havendag, niet in 2018 zal plaats vinden.

Het is de organisatie, een samenwerking tussen de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis en diverse andere maatschappelijk betrokken instellingen, niet gelukt om voldoende financiële dekking te vinden voor een uitvoering van het evenement.

Deze week werd de organisatie onaangenaam verrast door het bericht van de gemeente Goeree-Overflakkee dat een deel van de havendag door een andere partij  wordt georganiseerd en dat zal worden bezien of er een verdeling van de toegezegde subsidie zal plaats vinden. Dit betekent dat het evenement momenteel, op een cruciaal moment, een te wankele financiële basis heeft om verdere verplichtingen aan te gaan. Het maakt het organiseren van de vijfde Menheerse Havendag in het eerste weekend van juni tot een onmogelijke missie. Er restte geen ander besluit dan het annuleren van het evenement zoals de organisatie dat voor ogen had. Met spijt (en pijn in hart & ziel).

LEES OOK: Het nieuwe ABC-zwemmen wordt geïntroduceerd

De organisatie heeft getracht alle betrokkenen en deelnemers op tijd te informeren. Mochten er mensen zijn die het uit andere berichtgeving hebben moeten horen, dan spijt ons dat. De koers naar een vijfde Menheerse Havendag in 2019 is uitgezet.

Reacties