Dit is het RAD Afvalnieuws van juli 2022

Foto: RAD

Aan het einde van elke maand komt afvalverwerkingsbedrijf RAD met het Afvalnieuws. En dit is het Afvalnieuws van juli 2022.

Door Sam Fish

Het scheiden van afval is een belangrijk onderwerp binnen de RAD. Maar het grootste probleem wordt nog altijd gevormd door het PMD. Nog heel vaak worden er dingen bij het PMD-afval gegooid, dat er eigenlijk niet tussen hoort. En dus legt de RAD het nog even uit.

Wel of geen PMD?

In het Afvalnieuws vergelijkt de RAD altijd twee producten die vaak bij het PMD wordt gegooid. De één mag wel in de daarvoor bestemde zak, de ander niet. Als eerste product is dat deze week de plasticverpakkingen met een aluminium laagje. Denk bijvoorbeeld aan een zak chips of nootjes. Lege doordrukstrips van kauwgom en medicijnen mogen ook bij het PMD worden aangeboden.

Het tweede product gaat om spuitbussen. Deze mogen niet bij het PMD. Spuitbussen bevatten drukgas en hebben een “licht ontvlambaar” logo op de verpakking. Dit betekent dat het product vlam kan vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron.

Aanbieden van PMD-zakken

De RAD heeft op alle geschikte locaties binnen de gemeente kroonringen opgehangen voor het aanbieden van PMD-zakken. Het gebruik van de kroonringen zorgt voor een betere inzameling.

“Wij komen tijdens de inzameling regelmatig tegen dat PMD-zakken niet goed zijn dichtgeknoopt. Niet alleen bemoeilijkt dit de inzameling,” laat een woordvoerder wetne. “Het zorgt ook voor de nodige overlast bij omwonenden en voor het milieu. Het is daarom belangrijk om de zakken dichtgeknoopt aan de kroonringen op te hangen of op de aanbiedplaats neer te zetten.”

Het voordeel van de kroonringen is dat de zakken geclusterd in de wijken kunnen worden aangeboden. Dat geeft een schoner straatbeeld. Alleen het te pas en onpas ophangen van de zakken zorgt juist weer voor vervuiling van de buurt. En dit leidt weer tot overlast bij buurtbewoners. Hang de zakken daarom alleen vanaf de avond voor de juiste ophaaldag aan de kroonring op. Wanneer er geen kroonring in de buurt is, mogen de zakken op de aanbiedplaats van de containers worden neergezet. De zakken kunnen bij slecht weer aan elkaar worden geknoopt, zodat deze niet wegwaaien.

Frituurvet en afgewerkte oliën inleveren

Bij het KCA-depot van de milieustraat kun je onder andere terecht om afgewerkte oliën in te leveren. De medewerkers bij het depot zien regelmatig dat oliën worden vermengd met frituurvet of –olie. Dat is ontzettend zonde, omdat het frituurvet niet meer kan worden hergebruikt. Daarnaast zorgt het ook voor verstoppingen in de tanks van het KCA-depot.

Heb je oud frituurvet en afgewerkte olie waar je graag vanaf wilt? Lever dit dan gescheiden in op de mileustraat! Overigens zijn er op het eiland verspreid ook nog andere locaties waar je oud frituurvet kunt inleveren. Bij die inleverpunten gaat er een bedrag naar een club of organisatie. Een win-winsituatie dus. Check hier waar jij terecht kunt met je oude frituurvet! Hoe je het het beste kunt weggooien? Hieronder een handig stappenplan!

  • Laat het vet of de olie eerst afkoelen
  • Giet het terug in de originele verpakking of gebruik een oude fles
  • Sluit de verpakking goed af
  • Gooi het in de speciale frituurvetcontainer

Medicijnafval aanbieden

Gebruikte en ongebruikte naalden en restanten van medicijnen mogen niet bij het PMD of restafval. Medisch afval hoort bij het Klein Chemisch Afval (KCA) en moet apart worden verwerkt. Het kan namelijk gevaarlijk zijn voor milieu, mens en dier. Dit type afval mag niet bij het restafval worden aangeboden. Prikincidenten kunnen voor besmettingsgevaar kunnen zorgen. En bij verbranding van medicijnen kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Medicijnen mogen ook niet door het toilet worden gespoeld.

Kartonnen verpakkingen en bijsluiters van medicijnen mogen bij het oud papier worden aangeboden. Hecht je waarde aan privacy? Verwijder het etiket op de verpakking of doe de verpakking bij het restafval. Wanneer je van de apotheek injectienaalden krijgt, ontvang je gratis een naaldenbox. Deze box is bedoeld om gebruikte naalden en spuiten veilig in te verzamelen. Losse geneesmiddelspuiten mogen niet op de naald blijven zitten. Naalden en spuiten kunnen uitsluitend in de afgesloten naaldenbox worden aangeboden. Dit kun je aanbieden bij de apotheek en de milieustraat.

Cookieinstellingen