In oktober 2 toneelstukken over Fort van Ooltgensplaat

Foto: Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Oktober is traditiegetrouw de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het landelijke thema ‘Aan ’t Werk’.

Het Streekmuseum verzorgt daarom op zaterdag 2 oktober twee toneeloptredens. Deze vinden plaats op het Marktveld in Sommelsdijk, om de hoek van het museum. Dit toneelstuk stond al op de planning voor september, dit kon toen door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Het verhaal

Het toneelstuk gaat over het door de Fransen gebouwde fort bij Ooltgensplaat. Ooltgensplaat was strategisch gelegen en werd daarom opgenomen in de verdedigingslinie van Holland. Tijdens de Franse bezetting van Nederland (1795-1813) versterkten de Fransen hun kustverdediging met Fort Duquesne in Ooltgensplaat. Daarmee wilden ze voorkomen dat de (met name Engelse) vijand via het Volkerak het Hollandsch Diep kon opvaren.

Maar… er is wrevel onder de bevolking. De Oranjegezinden komen in verzet. Liefde en spionage ontbreekt niet in het toneelstuk. Zou het de Oranjegezinden lukken het fort te veroveren op de Fransen?

Gratis toegankelijk

De voorstellingen zijn gratis toegankelijk. Wel wordt er aan het einde van de voorstelling met de pet langsgegaan om de kosten te drukken. Tevens is er gelegenheid om een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen bij het Streekmuseum.

Het toneelstuk wordt opgevoerd om 13.30 en 15.30 uur op het Marktveld in Sommelsdijk. Het is verplicht om een coronabewijs te laten zien bij de entree. Dit kan een vaccinatie-, herstel- of testbewijs zijn. Bij slecht weer worden er tenten geplaatst.