Je kunt je vanaf nu aanmelden voor burendag!

Archieffoto burendag
Foto: PR Burendag

Je kunt je aanmelden voor Burendag 2020. Want dat het corona-virus een hoop dingen niet mogelijk maakt, wil niet zeggen dat je geen leuke dag met de straat kunt hebben.

Goed contact met de buren en verbinding in de buurt is erg belangrijk. Zeker in een tijd waarin we fysieke afstand moeten bewaren. Organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds hebben daarom een manier bedacht waarop buren deze dag gewoon kunnen vieren. Een burendag op anderhalve meter afstand met het motto “Vier het veilig, vier het voor de deur”.

Via Burendag.nl kunnen alle buurten in Nederland zich aanmelden voor alweer de vijftiende editie. Deze vindt plaats op zaterdag 26 september.

Burendag

De burendag is ontstaan om buurten gezelligers, socialer en veiliger te maken. Dat gebeurt namelijk automatisch als buren elkaar beter leren kennen. Burendag biedt iedereen een mooie gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Uiteraard op een laagdrempelige en vooral gezellige manier!

Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in de buurt woont. Tijdens burendag wordt dan ook vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Anderhalve meter

Voor iedereen die denkt dat een burendag niet kan in tijden van corona; het kan wel. Ook op anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten te doen. Op de website www.burendag.nl zijn ideeën te vinden voor veilige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een spelletjesdag, buurtbingo of een open buurtpodium voor de deur.

Daarbij is het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt van de overheid en het RIVM. Gelukkig zijn er al heel wat versoepelingen doorgevoerd die het allemaal wat makkelijker maken.

Voor elkaar klaarstaan

Sandra Jetten is directeur bij het Oranje Fonds, één van de organisatoren. “We hebben de afgelopen maanden allemaal gevoeld hoe belangrijk het is om naar de buren om te kijken. Door burendag te organiseren willen we buren de mogelijkheid geven om contact te leggen. Zo kunnen ze gemakkelijker op elkaar terugvallen wanneer dat nodig is,” zegt ze. “Ook zal het dit jaar een moment worden waarop gevierd wordt dat er al zoveel buurtgenoten klaarstaan. We nodigen dan ook iedereen uit om mee te doen. Maak er op een veilige manier een waardevolle dag van.”

Verbinding op afstand

“Met burendag willen we mensen bij elkaar brengen,” zegt John Brands. Hij is algemeen directeur bij Douwe Egberts. “In de afgelopen maanden brachten veel mensen hun tijd vooral thuis door, achter de voordeur. Met de aangepaste opzet nodigen we iedereen uit de deur te openen. Maak contact vóór die voordeur. Zo kun je op afstand toch zorgen voor verbinding met elkaar en de buurt.”

6000 buurten

In 2006 vond de eerste editie van de burendag plaats, georganiseerd door Douwe Egberts. Er deden 300.000 mensen mee wat het Oranje Fonds deed aanhaken in 2008. Sinds 2006 zijn er al zo’n 48.000 burendagactiviteiten georganiseerd. En inmiddels doen er jaarlijks zo’n 6000 buurten mee.

Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag doen bij het Oranje Fonds voor een financiële bijdrage. Je krijgt dan maximaal 350 euro om activiteiten te organiseren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een activiteit wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook die vindt je op de website.