Succesvol broedseizoen voor de strandplevier

Foto: Jelle de Jong

Na een decennialange achteruitgang kwamen in 2019 beduidend meer strandplevier-paren tot broeden.

Gaat er een kentering plaats vinden voor de strandplevier? Dat is hoog nodig want de soort is bezig te verdwijnen uit het land.

De strandplevier is misschien wel de stoerste vogel van het land. Hij broedt het liefst op de grens van water en land. “Daar waar water, wind, zand, eb en vloed het landschap bepalen voelt de strandplevier zich thuis,” zegt Marije Kuiper van Vogelbescherming Nederland. “Tussen de jonge duinen, in een schorrengebied of op het strand maakt ze een nestje. Dat doet ze door een kuiltje te draaien, waar zij vervolgens drie eitjes in legt.”

Drukke stranden

Sinds de jaren tachtig gaat het bergafwaarts met de strandplevier in Nederland. In 1975 waren er nog zo’n 750 tot 1000 broedparen in Nederland. Daarna is er een dalende lijn te zien met als dieptepunt 125 tot 135 broedparen in 2018.

Eén van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van de strandplevier is de recreatiedruk op de stranden. “Onze stranden zijn in de afgelopen decennia steeds drukker geworden,” laat Kuiper weten. “Een strandplevier kan best tegen wat verstoring. Maar als hij te vaak verjaagd wordt geeft hij het op en verlaat hij zijn nest.”

Nieuwe eilandjes en jonge duinen

Jaarlijks worden in opdracht van Rijkswaterstaat de broedvogels in de Delta in kaart gebracht door Deltamilieu Projecten. Er werden afgelopen jaar in het hele Deltagebied maar liefst 135 broedparen geteld, dat zijn er 30 meer dan in 2018. In totaal kwamen in Nederland zo’n 155 tot 165 paar tot broeden. Daarmee wordt de negatieve trend voor de strandplevier hopelijk doorbroken.

Onderzoek naar het broedsucces toonde aan dat ze bovendien heel succesvol waren in het grootbrengen van hun jongen. De laatste jaren zijn er nieuwe broedgelegenheden gekomen voor de vogels in de vorm van opgespoten eilandjes. Deze werden succesvol bezet door de strandplevier.

Kijkje door de telescoop

Bescherming op de stranden heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn door terreinbeheerders en gemeenten op diverse plekken in de delta stukken strand afgezet voor strandbroeders. Vrijwilligers, gesteund door Vogelbescherming, houden bij hoe het met de paartjes gaat. Daarnaast geven ze ook voorlichting aan mensen op het strand. “Dat wordt erg goed ontvangen,” zegt Marije Kuiper. “Mensen die de vogels anders niet zien kunnen een kijkje nemen door de verrekijker of telescoop. Er gaat dan een wereld voor hen open.”

Lange adem

Maar met de toename van het aantal broedparen in 2019 is de soort nog niet gered. “Er zijn nog veel onzekerheden voor de strandplevier. De door de soort geprefereerde rust en ruimte knelt met het intensieve ruimtegebruik in het Deltagebied.” Ondertussen blijft Vogelbescherming zich inzetten voor de strandplevier. Dit doen ze door middel van onderzoek, bescherming en de inzet van vrijwilligers.

Word vogelwachter

Heb je hart voor de vogels in het deltagebied? En zou je het leuk vinden om iets voor de natuur te kunnen betekenen? Op diverse plekken is er nog behoefte aan vrijwilligers die helpen bij het monitoren van de vogels. En daar hoort dan ook het voorlichting geven aan de strandbezoekers. Dit gaat uiteraard niet alleen om de strandplevier. Ook de bontbekplevier en de dwergstern horen erbij.

Aanmelden voor dit leuke werk kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.vogelbescherming.nl/vogelwacht-voor-strandbroeders.