Sociëteit Rethorica legt agrarische geschiedenis vast

Foto: Maria Evers

De werkgroep van Societeit Rethorica presenteerde vrijdagavond 14 december in ’t Centrum het derde exemplaar van de polderkaternen. Wethouder Berend Jan Bruggeman vond het heel leuk om het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen.

Door Maria Evers

Onder veel belangstelling werd de avond geopend door prinsche/voorzitter Hein Mijs. Mijs vertelde over het ontstaan van Rethorica door de eeuwen heen en memoreerde het 500 jarig bestaan in 2015 dat groots is gevierd in Sommelsdijk. Deze avond stond in het kader van de agrarische geschiedenis waarbij de sprekers teruggingen in de tijd en vooruitblikten op de toekomst van de sector.

De eerste spreker was Arie van der Ban. Geen onbekende op ons eiland, maar woonachtig op Voorne-Putten. Hij was gevraagd om dat deel van de menselijke ontstaansgeschiedenis te schetsen dat met de voedselproductie te maken had. Dat was nog een opgave, aangezien Van der Ban een uitgebreid verhaal kan houden en dat graag wil vertellen. Helaas ontbrak daarvoor deze keer te tijd. Maar ondanks zijn verkoudheid en veelvuldig gebruik van zijn rode boerenzakdoek (“Mijn oma was een boerin”) was zijn verhaal boeiend. Daarna volgde GPS-specialist Gerben van Buuren en kreeg het publiek via een diapresentatie en filmpjes te horen en te zien over de mogelijkheden van de toepassing van GPS in de landbouw. Ook moderne middelen als drones en hydrocultuur kwamen langs.

Voor de laatste presentatie kwam drs. Gerbrand Hoek naar voren om over de totstandkoming van het derde polderkatern te vertellen. Dit deel richt zich op de polders van Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Gemaakt door Eva Lassing, Jans Hoving, Jan Both, Hans Bruggeman en Gerbrand Hoek. Kees van Rixoort deed een interview en las ook de andere teksten door. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan om zo volledig mogelijk te zijn. “Een club van gemotiveerde mensen met elk hun eigen deskundigheid. We motiveren en corrigeren elkaar. En dat levert geweldige positieve energie op.” Er werd gewerkt vanaf een kaart uit 1830 waarop de oude krekenstructuur te zien is.

De Torenstee
Gerbrand Hoek biedt zijn schets van de voormalige staat van de boerderij De Torenstee aan, aan Marike Westerbeke – Braber. Hij schetste deze aan de hand van twee fragmenten op foto’s en zijn kennis van de architectuur. Hij doet tevens een dringende oproep aan de gemeente om wat er nog rest te behouden. “Ga in gesprek met de eigenaren, doe een handreiking naar de boeren. Er is al zoveel verdwenen.”

Deel IV volgende jaar
Sociëteit Rethorica heeft als belangrijke doelstelling de resterende bezittingen, waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken en de historie voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken. De werkgroep staat te popelen om door te gaan. Het vierde deel zal gaan over de Oostkant van het eiland met Ooltgensplaat, Den Bommel en Achthuizen. We kunnen deze uitgave eind volgend jaar verwachten. (meer info: www.societeitrethorica.nl)

Reacties