Escher, de meester der optische illusies

Foto: PR Stichting KCE

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) start donderdagavond 4 oktober met een 2-daagse avondcursus over Escher, Nederlands beroemdste graficus.

Hij was de meester van de optische illusie. Zijn door de wiskunde geïnspireerde stijl is zeer herkenbaar. Tot 1937 was Escher een weinig opvallende kunstenaar die de zichtbare wereld zo getrouw mogelijk probeerde weer te geven. In dat jaar raakte hij echter geboeid door het fenomeen van de regelmatige vlakverdeling. Het aan elkaar passen van congruente figuren zonder dat er lege plekken overblijven, lagen hem na aan het hart. Hij bouwde zijn vlakverdelingen op uit herkenbare figuren als vogels, vissen en reptielen. Daarna creëerde Escher zijn geheel nieuwe werelden waar dimensies en perspectief wel leken op de voor ons herkenbare, maar geen bestaande werelden waren. De toeschouwer ziet steeds iets dat wel klopt naast iets dat ook klopt, maar daar niet kan zijn!

In twee cursusavonden ziet u het werk van Escher voorbijkomen. U zult zich verbazen over zijn meesterschap in de details en zijn vernuft in de illusie. Aansluitend op deze cursus kunt u deelnemen aan de excursie op 20 oktober naar “Escher in het paleis” te Den Haag. Hiervoor dient u zich apart op te geven.

LEES OOK: Prachtige cheque voor Stichting De Boei

De kosten van de cursus bedragen slechts € 25,00. De cursus bestaat uit twee maandagavonden van 19:30 uur tot 21:30 uur en wordt gehouden in de Voorstraat 35 van Sommelsdijk. De cursusdata zijn: 4 en 11 oktober en de docent is Frank Swagemakers.

Aanmelden en betalen kan via de website www.kcego.nl of via www.leerenbeleef.nl

Reacties