Jury aan de slag voor cultuurprijs

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Vrijdag 22 juni kreeg juryvoorzitter Peter van der Graaf uit handen van projectleider Ada Overwater, de inzendingen overhandigd voor de Rabobank Cultuurprijs Literatuur.

De jury heeft tot donderdag 13 september de tijd om de inzendingen te lezen en te beoordelen. Daarna wordt na juryberaad een shortlist opgesteld en voor de genomineerde inzendingen een juryrapport.

43 aanmeldingen
Iedere inwoner van Goeree-Overflakkee, jong of oud, ervaren poëet of beginnend schrijver, kon meedingen naar de Rabobank Cultuurprijs Literatuur. “We hebben in totaal 43 inzendingen ontvangen, 20 in de categorie 12-18 jaar (zeven poëzie en dertien proza) en 23 in de categorie 18 jaar en ouder (dertien poëzie en tien proza)”, vertelt Ada Overwater bij de overhandiging van de gebundelde inzendingen.

Deskundige jury
Een jury van taal- en literatuurprofessionals beoordeelt de teksten. De jury bestaat naast dichter/schrijfdocent Peter van der Graaf uit John Louws (voormalig docent Nederlands (Pabo) met een specialisatie in kinder- en jeugdliteratuur, daarnaast ook recensent en meermaals jeugdjurylid), Dr. Phiny de Groot (docent en coach, voorzitster van een filosofische praatgroep en ruim 25 jaar lid van een leesclub in Vlissingen/Middelburg), Anne-Marie Maartens (freelance docent-trainer Nederlands, docent Boekschrijfcursus en oprichtster Stichting Korreltje Zeezout (laagdrempelig en met plezier in taal naar poëzie kijken) en Hans van der Wulp (docent aan de Stichting Cultuureducatie KCE, schrijver van diverse opstellen en verhandelingen over muzikale en culturele onderwerpen en sinds 2011 lid van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee).

Criteria en aandachtspunten
“Om kans te maken op de Rabobank Cultuurprijs Literatuur was het alleen toegestaan om nieuw werk in te dienen, daar zal de jury op toetsen”, licht juryvoorzitter Van der Graaf toe. Oorspronkelijk was bij de criteria ook opgenomen dat de inzending afkomstig moest zijn van een inwoner van Goeree-Overflakkee, maar omdat de oproep voor deelname actief is uitgezet op het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee is besloten de doelgroep voor de jeugd te verruimen tot leerlingen die voortgezet onderwijs volgen op Goeree-Overflakkee. Van der Graaf: “De jury heeft dit besloten omdat wij de bijdragen vanuit de jeugd zeer waarderen en niemand willen uitsluiten die wel onderwijs volgt op Goeree-Overflakkee maar hier niet woont”. Verder neemt de jury in haar beoordeling verschillende aandachtspunten mee, zoals vorm, originaliteit, emotie, beeldspraak, klank/rijm en vakmanschap (in spé) voor poëzie. Bij proza let de jury onder andere op de verhaallijn, de mate waarin de tekst de lezer ‘pakt’, of het aanzet tot denken en of gekozen is voor een meer of mindere chronologische opzet.

LEES OOK: Nieuw leven voor stoomsleepboot Dockyard III

Prijzengeld
Donderdag 13 september komt de jury weer bijeen om met elkaar te discussiëren over de inzendingen en het aantal punten dat wordt toegekend. De uitkomst van dit overleg is een overzicht van de genomineerden (18- en 18+) in de twee categorieën poëzie en proza. Voor de volwassenen zijn er twee prijzen van € 500,- (voor proza en poëzie) en ook de jeugd maakt kans op twee prijzen van € 250,- (voor proza en poëzie). Van der Graaf: “We hopen in iedere categorie drie inzendingen te kunnen nomineren, dat is natuurlijk afhankelijk van het niveau van het ingediende werk. De jury is al blij verrast met de hoeveelheid inzendingen en gaat snel met het leeswerk beginnen!”

Feestelijke afsluiting
Alle deelnemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de feestelijke uitreiking van de prijzen op donderdag 11 oktober (aanvang 15.30 uur) in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. De genomineerden krijgen hierover vooraf bericht.

Reacties