Landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid

Foto: Pixabay; Geralt

Hoe gaat het met de volwassenen binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond na ruim twee jaar corona? Dat is wat uitgezocht gaat worden.

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. De GGD brengt daarom de gevolgen ervan in kaart. Daarbij gaat het om gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. Dit doen ze samen met het RIVM, het CBS en andere GGD’en.

Meer dan 64.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Daarbij wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitnodigingen hiervoor worden vanaf vandaag, maandag 5 september, verstuurd. De vragenlijst bevat onderwerpen als gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

De GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Dit jaar doen ze dus een extra meting waarbij ze ook kijken naar de gevolgen van de pandemie. Met de resultaten kijken ze per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die mee mogen doen aan het onderzoek. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal en schriftelijk. Personen die geen uitnodiging krijgen, kunnen niet meedoen aan het onderzoek.

Deelname is vrijwillig, de GGD stelt het wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen de organisaties erachter  het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening gehouden worden met de impact van corona op het leven van de inwoners. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Uit de data zijn dus geen persoonsgegevens te herleiden.

Meer informatie

Heb je vragen over de GGD gezondheidsmonitor 2022? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je kunt ook kijken op de website van de GGD bij de veelgestelde vragen.

Cookieinstellingen