Na 30 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit

Foto: Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

We gaan weer een stapje verder vooruit in het versoepelen van de coronamaatregelen. Vanaf 30 juni zijn er weer evenementen mogelijk met 100 procent bezoekerscapaciteit.

Voor deze evenementen gelden wel wat voorwaarden zoals het gebruik van toegangstesten. Mensen die gevaccineerd zijn, mogen daarvan het bewijs laten zien in plaats van een testuitslag. En ook als je hersteld bent van een coronabesmetting kun je dat gebruiken bij de toegang. Bij deze evenementen kan dan ook de anderhalve meter afstand losgelaten worden.

Fieldlab-resultaten

De afgelopen maanden werd er al getest met Fieldlab Evenementen. Het doel was om te kijken of evenementen mogelijk waren en op welke manier. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten besloten de routekaart hiervoor aan te passen. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds testen.

Het kabinet is voorstander om deze verruiming ook in te zetten bij andere sectoren. Denk aan de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden.

Meer bezoekers met toegangsbewijzen

Fieldlab heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het houden van evenementen in tijden van een pandemie. Er werd gekeken hoe dingen veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Zij concludeerden dat alle type evenementen veilig kunnen plaatsvinden met voorwaarden. Voorwaarden zijn een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers en een coronatest vooraf.

Het OMT heeft daarom geadviseerd dat het vanaf 30 juni weer verantwoord is om evenementen te organiseren met volledige bezoekerscapaciteit. Maar dus wel met de eerder genoemde voorwaarden.

Meerdaagse evenementen

Vanaf 30 juni starten dus de evenementen van maximaal 24 uur. Een overnachting is alleen toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Maar na 4 weken, op 28 juli, wordt ook deze stap verder uitgebreid. Op dat moment zijn er namelijk nóg meer mensen gevaccineerd. En daarmee is dan ook meteen weer meer mogelijk.

Vanaf 29 juli zijn er dan ook weer evenementen met overnachting(en) mogelijk. De verwachting is dan ook dat de besmettingscijfers nog verder gedaald zijn. Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen vaker te testen. Dus niet alleen een test vooraf, maar ook tussentijds. Het kabinet is met de sector in gesprek over een mogelijke praktische invulling hiervan.

Zonder toegangsbewijzen

Met deze versoepeling wordt het ook wat makkelijker voor de grotere locaties. Tot nu toe werd een maximale bezoekerscapaciteit van 100 personen toegestaan. Echter, veel locaties konden veel meer mensen kwijt mét anderhalve meter afstand.

Voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van publiek geldt maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kermissen.

Druk op de hulpdiensten

Tijdens de coronacrisis hebben politie en hulpdiensten fors extra inzet moeten plegen. De komende periode moet er ruimte zijn voor training, opleidingen en verlof. Dat betekent dat er verstandig moet worden omgegaan met de beschikbare capaciteit van hulpdiensten. Zeker nu de samenleving aan het heropenen is.

Burgemeester, het OM en de politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om inzet bij evenementen. Het kabinet onderschrijft deze afweging volledig. Organisatoren zullen daarbij meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

stap 4 evenementen Rijksoverheid