CoronaMelder app is juist nu van meerwaarde!

Foto: Sam Fish

De komende tijd gaat stapsgewijs de samenleving weer een beetje open. Juist dan kan de CoronaMelder van grote waarde zijn in de strijd tegen het virus.

Dat stellen de Universiteit Twente en de Open Universiteit na een onderzoek. Hun aanbevelingen voor verbeteringen binnen de app zijn door het ministerie van VWS ook overgenomen. Zo is CoronaMelder nadrukkelijker onderdeel van de instructie voor bron- en contactonderzoekers. Ook kunnen gebruikers voortaan zien of de app actief is.

Onderzoek

Het ministerie van VWS vroeg onderzoekers om doorlopend onderzoek te doen naar de app. De Universiteit Twente en de Open Universiteit hebben daarom van november 2020 tot en met januari 2021 onderzoek gedaan naar de ervaringen met de app.

“Een aantal voorstellen voor verbetering uit het onderzoek is doorgevoerd. Daarnaast gaat de samenleving stapsgewijs van het slot,” zegt prof. Dr. Lisette van Gemert. Zij leidde het onderzoek de afgelopen tijd. “Juist hierdoor is de meerwaarde van CoronaMelder groter dan ooit. Bovendien wordt de app nu veel beter benut.”

Betere benutting

De onderzoekers presenteerden verschillenden voorstellen voor verbetering. Deze zijn inmiddels allemaal doorgevoerd of worden binnenkort gerealiseerd. Zo is informatie over CoronaMelder op een betere manier verwerkt in de instructies voor een GGD-medewerkers die bron- en contactonderzoek doet. Ook kunnen gebruikers voortaal zien of de app actief is. In de app is dan zichtbaar op welk moment de laatste controle plaatsvond.

Bovendien richt het ministerie, op aanraden van de onderzoekers, haar communicatie de komende weken op specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren, onder wie het aantal besmettingen de laatste tijd toeneemt. Door deze doorgevoerde verbeteringen worden de mogelijkheden van CoronaMelder beter benut.

Half jaar CoronaMelder

Deze week bestaat de CoronaMelder app een half jaar. In deze tijd werd de app 4.761.014 keer gedownload. Gebruikers gaven 147.789 keer een positieve test door om anderen te waarschuwen over een mogelijke besmetting. Naar aanleiding van een melding via de app werd bij 12.045 gebruikers een positieve test afgenomen.

Heb je de CoronaMelder nog niet? Deze is te downloaden voor Apple en Android.