Winkels blijven gebonden aan huidige maatregelen

Foto: Afbeelding van StockSnap via Pixabay

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen. Dat houdt in dat ze dus niet weer volledig open mogen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde dat vrijdagochtend 12 maart in een kort geding. Dat was aangespannen door winkeliersvereniging INretail tegen de Nederlandse staat. Er is volgende de rechter geen bewijs dat de Staat ‘onjuiste afwegingen of beleidskeuzes heeft gemaakt’.

INretail had aangevoerd dat de sluiting van de winkels onrechtmatig is. De Staat had volgens hen niet voldoende gekeken naar de economische en sociale gevolgen ervan. Ook is de gezondheidsschade die winkeliers door onder meer stress oplopen niet meegewogen. De branchevereniging vindt verder dat het nut van de maatregelen niet is aangetoond.

Gerechtvaardigde keuze

De rechter vindt dat de sluiting van de winkels een maatregel is die de overheid kan nemen. Ook verwijst de rechtbank naar het advies van het OMT dat er geen ruimte is voor versoepelingen. De Staat heeft echter toch enkele versoepelingen toegestaan vanwege grote maatschappelijke druk. Daarbij was het een gerechtvaardigde keuze om het onderwijs en jongeren als eerste van soepeler regels gebruik te laten maken.

Enorme teleurstelling

INretail noemt de uitspraak een enorme teleurstelling. “Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen hij besloot tot winkelsluiting over te gaan.” De branchevereniging beraadt zich op eventuele vervolgstappen.