Geen vaccinatie? Dan ook mogelijk geen toegang!

Foto: Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

Instellingen en bedrijven mogen bij de entree vragen om een vaccinatiebewijs. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister De Jonge.

Het gaat om bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en evenementen. “Een dergelijke maatregel vraagt altijd om een afweging van belangen,” zegt het adviesorgaan. “Het mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden.”

Belangenafweging

Private partijen moeten altijd een belangenafweging maken, vindt de Gezondheidsraad. “Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient. Het moet noodzakelijk zijn om een doel te bereiken. De voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. En het moet zo zijn dat er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken,” stelt de raad.

Bij zo’n afweging kunnen economische belangen een rol spelen. Maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen speelt mee.

Geen dwang

Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan dwang toe te passen bij de vaccinatie. De minister heft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de ethische en juridische dilemma’s die rond dit onderwerp spelen.