360 miljoen euro voor verbetering ventilatie in scholen

Foto: Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoen niet aan de wettelijke ventilatienormen. Veel scholen zijn nog bezig om de situatie te onderzoeken.

Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Die inventarisatie heeft minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt om scholen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

Aerosolen

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens experts vooral plaats via druppelinfectie. Hierbij moet je denken aan hoesten en niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten dus voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gevraagd om scholen hierbij te helpen. Hij wil dat ze in kaart brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

Onderzochte scholen

Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen. Hierbij gaat het om 2678 locaties. Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn er technische aanpassingen nodig. Dit geldt voor 777 locaties. Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het nog niet uitgevoerd worden.

360 miljoen euro

“Het is belangrijk dat scholen zich houden aan de normen voor een gezonde lucht in de klas,” zegt Slob. “Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en docenten werken in een prettige omgeving. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken. Wij ondersteunen hen daarbij.”

Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen. Daarvan kan het eerste deel dit jaar al benut worden.

Advies op maat

“Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school,” zegt Doekle Terpstra. Zij is de voorzitter van het Coördinatieteam. “In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig. Andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen de lessen door meer te luchten.”