Te veel mensen testen op corona zonder klachten

Archieffoto van een coronatest
Foto: PR GGD/Gemeente Goeree-Overflakkee

Steeds meer mensen vragen een corona-test aan zonder dat ze daadwerkelijke klachten hebben. De afgelopen week steeg het aantal testen met 40 procent.

Het legt een grote druk op de teststraten en capaciteiten van de GGD en laboratoria. Momenteel kan nog iedereen die zich meldt worden getest. Maar het is belangrijk om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. En dus roepen het ministerie van VWS en de GGD iedereen op om zich te houden aan het geldende testbeleid. Laat je alleen testen bij klachten.

Besmettingen

Het aantal besmettingen stijgt nu al weken en daardoor blijft ook het aantal testaanvragen stijgen. Dat is natuurlijk goed, want thuisblijven en testen bij klachten is cruciaal om het virus onder controle te houden. Daarbij hoort natuurlijk ook het bron- en contactonderzoek.

Het aantal testen groeit nu echter zó snel, dat de druk op de testketen te groot wordt. Tussen 17 en 21 augustus is het aantal testafspraken met zo’n 40 procent toegenomen vergeleken met de week ervoor. In sommige regio’s ging het zelfs nóg sneller.

Testen

Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, doen het ministerie en de GGD deze oproep. De oproep is ook gericht aan bijvoorbeeld werkgevers en sportbonden. Test alleen personen zonder klachten als het wegens verplichtingen écht nodig is.

De huidige testcapaciteit is ingericht op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen in deze periode met luchtwegklachten. Het is cruciaal om aan deze testvraag te kunnen blijven voldoen. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan het vergroten van de testcapaciteit. De komende weken en maanden wordt deze overal verder uitgebreid met het oog op de verwachte groei van het aantal mensen met luchtwegklachten in het najaar.

Onderzoeken

Op dit moment worden er meerdere onderzoeken verricht. Zo wordt er gekeken op welk moment testen zonder klachten zinvol is. Het gaat hierbij ook om reizigers die terugkeren uit een oranje of rood gebied. In dat kader wordt aan reizigers van een aantal vluchten op Schiphol de mogelijkheid geboden om te testen. Die mogelijkheid blijft, maar de teststraat op Schiphol wordt beheerst opgeschaald. Op die manier gaat het niet ten koste van de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de testvraag van mensen mét klachten.

Bron: Rijksoverheid