Vaak te weinig hulp tijdens corona-lockdown

Foto: Pixabay; Bosmanerwin

De hulp van vrijwilligers aan hulpbehoevenden is tijdens de lockdown tekortgeschoten. En dan ondanks de instroom van veel nieuwe mensen.

Dat constateert coronahulp- en vrijwilligersplatform NLvoorelkaar op basis van onderzoek door Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Onderzoek

Volgens het onderzoek heeft een derde van de hulpvragers een tekort aan hulp ondervonden. De behoefte aan sociaal contact voerde bij 38 procent de boventoon. Het enige dat ze wilden was zich minder eenzaam voelen. “Ook nu nog missen mensen contact,” zegt Jeroen de Punder van NLvoorelkaar. “Dit kan beter.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 40 procent het lastiger vindt om in deze tijd om hulp te vragen. Ze zijn bang voor besmetting of denken dat het niet mag. Ook denken ze dat familie en hulpverleners te druk of afwezig zijn.

Vrijwilligers

Toch constateert de organisatie dat mensen in crisistijd massaal voor elkaar klaarstaan. Zo zag NLvoorelkaar negen keer meer nieuwe vrijwilligers binnenkomen dan normaal. Er zijn nu 170.000 deelnemers aan het platform. 12,5 procent van de helpers had voor de lockdown nooit eerder vrijwilligerswerk gedaan.

De hulp bestaat onder meer uit boodschappen doen of wandelen met ouderen. Maar ook helpen de eenzaamheid te verdrijven, op verschillende manieren.

Beperkte hulpverlening

Hulpzoekenden waren al bang om hulp te vragen. Maar uit het onderzoek blijkt dat ook de vrijwilligers soms terughoudend waren. Dit door de onduidelijke regels, maar ook uit angst voor een boete.